Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ ІІ. СТЕРЕОМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 1.


1. Які з наведених тверджень правильні?

I. Будь-які дві точки завжди належать одній прямій.

II. Будь-які три точки завжди належать одній прямій.

III. Будь-які три точки завжди належать одній площині.


2. Прямі АВ і СD перетинаються. Вкажіть всі можливі випадки взаємного розміщення прямих АС і ВD.


3. Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі.


4. Через кінець М відрізка МN проведено площину β. Через кінець N і точку В цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину β в точках N1 і В1 відповідно. Знайти відношення МВ 1 : МN1 , якщо МВ : ВN =3 : 2.


5. АВСD - трапеція, периметр якої дорівнює 20 см. Точка М не лежить у площині трапеції. Знайти периметр чотирикутника А1В1С1 D 1, де А 1, В 1, С1 , D 1 - середини відрізків МА, МВ, МС, МD.


6. АВСDА1 B 1С1 D 1 - прямокутний паралелепіпед (малюнок). Яка із запропонованих площин паралельна до площини АА 1B 1?7. Пряма m перетинає площину α, а пряма n паралельна площині α. Вкажіть всі можливі випадки розміщення прямих m і n.


8. АВСDА1В1С1 D 1 - куб (малюнок). Яка із запропонованих прямих паралельна площині АА1С1?9. Яка із запропонованих фігур не може бути паралельно проекцією паралелограма?


10. Трикутник АВС є зображенням трикутника А0В0С0; ВК - зображення бісектриси В0К0 трикутника А0В0С0; А0В0 = 6 см; В0С 0 = 9см; А0С0 = 10 см. Знайти відношення АК : КС.


11. Паралелограм ABCD і трапеція ABKL, у якої АВ || KL, не лежать в одній площині; М - середина ВК; N - середина AL. Знайти (у см) MN, якщо CD = 8 см; LK = 6 см.


12. Два промені з початком у точці А перетинають одну з паралельних площин у точках K 1 і L 1, а іншу у точках К2 і L 2 відповідно; K 2L 2 = 30 см; АК 1 : АК2 = 4 : 5. Знайти (у см) довжину відрізка K 1L 1.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити