МАТЕМАТИКА. ПОВНИЙ ПОВТОРЮВАЛЬНИЙ КУРС

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ ІІ. СТЕРЕОМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 1.

 

1. Які з наведених тверджень правильні?

I. Будь-які дві точки завжди належать одній прямій.

II. Будь-які три точки завжди належать одній прямій.

III. Будь-які три точки завжди належать одній площині.

 

2. Прямі АВ і СD перетинаються. Вкажіть всі можливі випадки взаємного розміщення прямих АС і ВD.

 

3. Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі.

 

4. Через кінець М відрізка МN проведено площину β. Через кінець N і точку В цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину β в точках N1 і В1 відповідно. Знайти відношення МВ1 : МN1, якщо МВ : ВN =3 : 2.

 

5. АВСD - трапеція, периметр якої дорівнює 20 см. Точка М не лежить у площині трапеції. Знайти периметр чотирикутника А1В1С1D1, де А1, В1, С1, D1 - середини відрізків МА, МВ, МС, МD.

 

6. АВСDА1B1С1D1 - прямокутний паралелепіпед (малюнок). Яка із запропонованих площин паралельна до площини АА1B1?

 

 

7. Пряма m перетинає площину α, а пряма n паралельна площині α. Вкажіть всі можливі випадки розміщення прямих m і n.

 

8. АВСDА1В1С1D1 - куб (малюнок). Яка із запропонованих прямих паралельна площині АА1С1?

 

 

9. Яка із запропонованих фігур не може бути паралельно проекцією паралелограма?

 

10. Трикутник АВС є зображенням трикутника А0В0С0; ВК - зображення бісектриси В0К0 трикутника А0В0С0; А0В0 = 6 см; В0С0 = 9см; А0С0 = 10 см. Знайти відношення АК : КС.

 

11. Паралелограм ABCD і трапеція ABKL, у якої АВ || KL, не лежать в одній площині; М - середина ВК; N - середина AL. Знайти (у см) MN, якщо CD = 8 см; LK = 6 см.

 

12. Два промені з початком у точці А перетинають одну з паралельних площин у точках K1 і L1, а іншу у точках К2 і L2 відповідно; K2L2 = 30 см; АК1 : АК2 = 4 : 5. Знайти (у см) довжину відрізка K1L1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити