Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ ІІ. СТЕРЕОМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ № 3.


1. Кінці відрізка АВ, що не перетинає площину α, знаходяться на відстані 4 см і 8 см відповідно від цієї площини. На якій відстані від площин знаходиться середина відрізка АВ?


2. Один з кінців даного відрізка лежить у площині β, а його середина знаходиться на відстані 2 см від площини. На якій відстані від площини знаходиться інший кінець відрізка?


3. АВСDА1В1С1 D 1 - прямокутний паралелепіпед (мал. 445), АВ = 3 см, АD = 4 см, АА 1 = 6 см. Чому дорівнює відстань від точки В до прямої DС?4. АВСDА1В1С1 D 1 - прямокутний паралелепіпед (мал. 445), АВ = 3 см, АD = 4 см, ВВ1 = 6 см. Чому дорівнює відстань між прямими А1В1 і DD1?


5. АВСDА1В1С1 D 1 - прямокутний паралелепіпед (мал. 445), АВ = 6 см, АD = 8 см, ВВ 1 = 9 см. Чому дорівнює відстань від точки А 1 до площини В 1BD?


6. Якому із запропонованих значень не може дорівнювати кут між мимобіжними прямими?


7. Похила АМ утворює з площиною α кут 45° (мал. 436). Знайти довжину похилої, якщо довжина її проекції дорівнює 2 см.


8. Дві площини перетинаються під кутом 60°. Точка А лежить у одній із площин і віддалена від другої площини на відстань 6 см. Знайти відстань від точки А до лінії перетину площин.


9. ∆АВС 1 є ортогональною проекцією ∆АВС на площину α (мал. 444). Площа трикутника АВС дорівнює 40 см2, а площа трикутника АВС1 дорівнює 20 см2. Знайти кут φ між площинами АВС і α.


10. АВСDА1В1С1 D 1 - куб (мал. 445). Знайти кут між прямими АА 1 і ВС 1.


11. Через вершину А квадрата АВСD зі стороною 8 см проведено перпендикуляр АТ, довжина якого 7 см. Знайти (у см) відстань від точки Т до прямої ВD.


12. Через гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС проведено площину β, що утворює з площиною трикутника кут 30°. Знайти (у см) відстань від точки С до площини β, якщо АС= 6 см, СВ = 8 см.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити