Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ ІІ. СТЕРЕОМЕТРІЯ

§24. ПРЯМОКУТНА СИСТЕМА КООРДИНАТ У ПРОСТОРІ.

2. Особливості розташування точок у просторі.


Якщо точка належить осі координат або координатній площині, то деякі її координати дорівнюють нулю. Обернене твердження також вірне: якщо деякі координати точки дорівнюють нулю, то вона належить осі координат або координатній площині.

Наступна таблиця подає залежить між рівністю нулю деяких координат точки і особливістю її розташування.


Які з координат точки А(х; у; z) дорівнюють нулю

Координати точки

Особливості розташування точки

у і z

А(х; 0; 0)

Належить осі х

х і z

А(0; у; 0)

Належить осі у

x і у

А(0; 0; z)

Належить осі z

z

А(х; у; 0)

Належить площині ху

y

А(х; 0; z)

Належить площині хz

x

А(0; у; z)

Належить площині уz


Приклад 1. Які з точок А(2; 0; 3), В(-1; 0; 0), С(0; 2; -7), D(0; 0; 7), М(4; -1; 3), К(0; 1; 2), L(0; 4; 0) належать координатним осям? Вкажіть яким саме.

Розв’язання. Точка В(-1; 0; 0) належить осі х; точка D(0; 0; 7) - осі z, точка L(0; 4; 0) - осі у.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити