Математика - Ґрунтовна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за 100 днів - 2018 рік

ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ З АЛГЕБРИ

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

Г

Д

В

Б

В

В

1-Г ; 2-А; 3-Д; 4-Б

216

8597

2762

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ, МІШАНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

А

А

Д

Г

Г

А

Д

1-Д ; 2-А; 3-Б; 4-Д

300

112

5

Тема 3. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

А

В

Б

Г

Г

В

А

1-Д; 2-А; 3-Б; 4-Г

372,5

120,1

78

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

в

В

Г

Г

В

В

1-В; 2-Д; 3-Б; 4-А

1

-4

1

Тема 5. ВІДСОТКИ. ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

Б

Б

Г

Б

Д

Г

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г .

108

400

2,7

Тема 6. СТЕПІНЬ З НАТУРАЛЬНИМ І ЦІЛИМ ПОКАЗНИКОМ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Д

В

Г

Г

А

В

Б

1-Д; 2-В; 3-Г ; 4-Б

0,0625

6

2

Тема 7. ОДНОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

Д

Д

Г

В

Б

Г

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-А

10

72

1,5

Тема 8. МНОГОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Д

Б

В

Г

Д

Д

Б

1-Д; 2-Г; 3-A; 4-Б

0,9801

60

4

Тема 9. АЛГЕБРАЇЧНІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

В

В

Б

А

Б

Д

1-Б; 2-В; 3-Д; 4-А

10

100

0,99

Тема 10. АРИФМЕТИЧНИЙ КВАДРАТНИЙ КОРІНЬ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

Д

А

В

В

В

Д

Г

1-Г ; 2-Д; 3-В; 4-Б

1

50

1

Тема 11. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Д

Д

В

Г

Г

В

Д

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В

3

2

- 1

Тема 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

В

Б

В

Б

Б

Д

1-В; 2-Д; З-A; 4-В

2

3

2

Тема 13. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ, ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

В

Д

В

В

А

В

Г

1-Г; 2-В; З-A; 4-Д

1

9

500

Тема 14. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ, КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Б

Б

Г

Г

В

Г

Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-В

-3,5

-4

-2

Тема 15. РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

A

Г

Б

Г

Д

В

В

Д

1-Г; 2-А; 3-Д; 4-В

5

0,25

-3

Тема 16. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ. АРИФМЕТИЧНА ТА ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСІЇ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

Д

Б

Г

А

А

А

1-Г; 2-Д; 3-A; 4-В

9

54

96

Тема 17. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС I КОТАНГЕНС ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

А

Б

Б

В

Г

Д

1-Г ; 2-В; 3-Д; 4-А

-3,5

3

2

Тема 18. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ВИРАЗІВ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

В

Г

Г

А

Б

Д

Б

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

-45

0,25

-1

Тема 19. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ І ОБЕРНЕНО ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Д

В

Д

А

Б

Г

Б

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д

3

0,8

4

Тема 20. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Д

Г

Б

В

Б

Д

А

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

8

4

3

Тема 21. КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Б

А

Г

А

В

А

В

1-Г ; 2-В; 3-Б; 4-Д

4

-1

3

Тема 22. СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

А

Б

В

Д

Б

Д

Б

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Д

3

12

5

Тема 23. ПОКАЗНИКОВА ФУНКЦІЯ. ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Б

В

Г

Д

Г

А

В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

5

4

0,375

Тема 24. ЛОГАРИФМИ. ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ. ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Б

В

А

Б

Б

Г

Д

1-Б; 2-Г ; 3-В; 4-Д

1296

3

11

Тема 25. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ, Ті ГЕОМЕТРИЧНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ ЗМІСТ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І2

Відповідь

Д

Д

В

Б

Д

А

А

Д

1-Б; 2-В; З-A; 4-Д

4

1

1

Тема 26. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

Д

Б

Б

Д

В

Д

Г

1-Г ; 2-Б; 3-В; 4-Д

-9

-12

50

Тема 27. ПЕРВІСНА І ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

Г

Д

Г

А

А

Г

1-Г ; 2-В; 3-Б; 4-Д

6

0,5

0,25

Тема 28. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Г

Д

Г

В

Б

В

Б

1-Г; 2-Д; 3-В; 4-А

8

4,5

4,5

Тема 29. СПОЛУКИ. БІНОМ НЬЮТОНА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Б

В

А

В

Г

Б

Г

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А

2520

231

45

Тема 30. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ ТА ЇХ СИСТЕМ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Б

Б

А

Б

А

В

Г

1-Г ; 2-В; 3-Б; 4-А

-1

3

2

Тема 31. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

В

Б

В

В

Б

Г

Г

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-Д

12

0,625

0,254

Тема 32. ВСТУП ДО СТАТИСТИКИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

В

В

Г

Г

Г

В

1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.