Математика. Ґрунтовна підготовка до ЗНО

ВІДПОВІДІ ДО ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ З ГЕОМЕТРІЇ

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПЛАНІМЕТРІЇ. ГЕОМЕТРИЧНА ФІГУРА. ПОНЯТТЯ ПРО АКСІОМИ, ТЕОРЕМИ, ПОНЯТТЯ ПРО ОБЕРНЕНУ ТЕОРЕМУ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

В

Д

А

В

Д

А

Б

1-Б; 2-В; 3-Д; 4-А

7

5

15

Тема 2. КУТИ ТА ЇХ ВИДИ. ВЕЛИЧИНА КУТА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ. СУМІЖНІ І ВЕРТИКАЛЬНІ КУТИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Б

Б

В

В

В

Г

В

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г

90

40

100

Тема 3. ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ І ПРЯМІ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

Б

В

В

Б

Г

Г

1-Б; 2-В; 3-Д; 4-А

165

75

105

Тема 4. ТРИКУТНИКИ ТА ЇХ ВИДИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ. РІВНОБЕДРЕНИЙ ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

А

Г

В

А

Г

Г

Б

1-Б; 2-В; 3-Г ; 4-А

6

4

8

Тема 5. СУМА КУТІВ ТРИКУТНИКА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

В

Б

Г

Г

Д

Б

Г

1-Д; 2-А; 3-Г; 4-Б

120

122

116

Тема 6. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ. ТЕОРЕМА ПІФАГОРА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

В

г

Б

Д

г

В

Г

1-Д; 2-А; 3-Б; 4-В

144

12

14

Тема 7. ПОНЯТТЯ ПЛОЩІ. ПЛОЩА ТРИКУТНИКА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

А

В

Д

В

В

Б

Б

1-Д; 2-Б; 3-Г; 4-А

150

30

600

Тема 8. КОЛО І КРУГ. ДОТИЧНА ДО КОЛА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

Д

Б

Б

Д

А

В

В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

70

20

12

Тема 9. ВПИСАНІ КУТИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Д

В

А

Д

Г

А

Д

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

70

20

70

Тема 10. ДОВЖИНА КОЛА І ПЛОЩА КРУГА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Б

В

Г

Б

Г

А

Б

1-Г; 2-Д; 3-В; 4-А

4

2

20

Тема 11. ВПИСАНІ І ОПИСАНІ ТРИКУТНИКИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

В

В

Д

Г

Б

Б

В

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-А

2

5

4

Тема 12. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ГОСТРОГО КУТА ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Д

Б

В

Г

А

Г

В

1-Г ; 2-В; 3-Д; 4-Б

32

3

18

Тема 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДОВІЛЬНИХ ТРИКУТНИКІВ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Д

В

В

В

Г

А

Г

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

5

45

14

Тема 14. ПАРАЛЕЛОГРАМИ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

Б

Г

В

А

Б

Г

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

50

5

60

Тема 15. ТРАПЕЦІЇ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ. ВПИСАНІ І ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

В

Б

Г

Д

В

Б

Б

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Д

60

45

10

Тема 16. ПЛОЩА ЧОТИРИКУТНИКА

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

В

В

Г

Б

В

В

А

1-Г; 2-В; 3-А;4-В

40

54

120

Тема 17. МНОГОКУТНИКИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

Б

Г

Б

Д

Д

А

Б

1-Д; 2-Г; 3-Б; 4-А

1440

12

90

Тема 18. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

А

Г

В

Д

Б

В

Д

1-Б; 2-В; 3-А;4-Д

48

12

4

Тема 19. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Б

Г

А

Д

Б

В

Г

1-Д; 2-Г; 3-Б; 4-А

12

1

8

Тема 20. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Г

В

Д

Б

А

Г

Д

1-Д; 2-Г; 3-В; 4-А

225

18

3

Тема 21. АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРИ. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

В

Г

А

В

Д

Б

А

1-В; 2-Д; 3-A; 4-Б

15

9

5

Тема 22. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ. ВІДСТАНІ І КУТИ У ПРОСТОРІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Г

В

Г

Г

В

Б

Г

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б

9

13

24

Тема 23. МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМИ, ЇХ ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

В

Д

А

Б

А

Г

В

1-Г; 2-А; 3-Д; 4-В

10

3

12

Тема 24. ПІРАМІДИ, ЇХ ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Г

А

Г

В

К

В

Г

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-А

12

4

10

Тема 25. ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ І ОБ’ЄМ МНОГОГРАННИКІВ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Д

В

Б

В

Д

А

Г

Б

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д

360

1,25

3

Тема 26. ПРАВИЛЬНІ МНОГОГРАННИКИ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

Б

В

Г

В

Б

А

Г

1-В; 2-Д; З-A; 4-Г

3

324

300

Тема 27. ЦИЛІНДРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

Д

Г

В

А

В

Г

А

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

5

8

60

Тема 28. КОНУСИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

Б

В

А

Б

Б

В

1-А; 2-Д; 3-В; 4-Б

60

15

12

Тема 29. КУЛІ(СФЕРИ) ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Б

Б

Г

Б

Б

Г

В

В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

3

20

4

Тема 30. ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ І ОБ’ЄМИ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

А

Д

Б

Д

А

Г

В

Г

1-Г; 2-Д; 3-В; 4-А

216

64

21

Тема 31. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ У ПРОСТОРІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідь

В

Г

Г

А

Г

В

д

Г

1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А

5

9

0,5

Тема 32. ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

Номер завдання

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

Відповідь

Г

А

Г

Б

А

Д

В

Б

1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г

90

12,5

60


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити