Основи філософських знань
Розділ третій
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ШОСТА
СЕНС І СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРІЇ
1. Сенс історії — філософська проблема

Ідея розвитку історії.

  Ідея розвитку історії виникає на межі, перетину основних вимірів історичності — минулого, сучасного і майбутнього. Суть ідеї розвитку історії полягає в розбіжності, нетотожності створюючих її тимчасових сфер, епох. Якби між сферами, епохами існувало співставлення повної рівності, еквівалентності, ідея розвитку історії була б взагалі неможливою, як і неможлива була б філософія історії. Ідея історії (сенсу історії) і виникає як результат її усвідомлення людиною як своєї діяльності. Основні тимчасові сфери, епохи, з яких складається розвиток історії минуле, сучасне і майбутнє, виникають в контексті діяльності як її необхідні фази й етапи: минуле — як передумова діяльності, сучасність — як її процес, майбутнє — як її результат, що є присутнім у сучасності у вигляді ідеального ланцюга і задуму. Тільки в єдності усіх фаз розвитку можна зрозуміти історію як діяльність, а отже, і як розвиток.

  Сучасна філософія не відмовляється від з'ясування сенсу історії. На відміну від минулої класичної філософії, сучасна філософія враховує виняткову складність всесвітньо-історичного процесу, непередбачуваність з ряду напрямків. Багато напрямків сучасної філософії історії прагнуть зв'язати проблему сенсу історії з проблемами особи, розглядати долю історії у зв'язку з долею окремої особи, окремого індивіда, окремої соціальної спільності. У чому, наприклад, бачив філософ Джамбаттіста Віко сенс історії, яка ідея історії? Відповідь на запитання італійський учений давав сформульованою концепцією Повернення Речей Людських — «ricorsi»: у природному поступальному русі Світ Націй досягає апогею, потім поступово занепадає і вмирає. Щоб почати рух знову із самого початку — з божественних епох, з варварства, з диких вдач та ін. Концепція кругообігу використовується Джамбаттістою Віко, для того щоб довести, що історія не має якоїсь визначеної мети, крім мети збереження Роду Людського, не має кінцевого пункту досягнення якого повинна припинитися сама історія, сам рух націй. Кругообіг історичного процесу повинен виражати нескінченність руху людства.

  Досить своєрідно ставиться до питання про сенс історії англійський учений Карл Поппер, говорячи: «Хоча історія не має мети, можемо нав'язати їй мету, і хоча історія не має сенсу, можемо додати їй сенс». Ці хльосткі рядки можуть в одних людей викликати жах, а в інших — захоплення. Потрібно виникнути гніву або захопленню і неупереджено подумати над порушеною принциповою проблемою самого співставлений Людини і Історії. Логічно позиція Карла Поппера уявляється бездоганною. Самі предмети, що охоплюють сучасну історію, безвідносно до людини, її пізнання, практики та світогляду, власного сенсу не мають. Для зовнішнього спостерігача, поїси немає ніяких онтологічних або ціннісних передумов історії, але історія не може мати ніякого сенсу. Питання в тому, чи можуть люди виходити з принципу чистої дошки, повної відсутності таких передумов, коли міркуємо про сенс історії. Адже всі, незважаючи на різноманіття розбіжностей, не інопланетяни, а люди, частина тієї самої історії, її сенс. Мислення звичне шукає простих шляхів.

  І у філософській традиції завжди є напоготові дві основні альтернативи. Перша, догматична, традиціоністська, холістична дає авторитетну відповідь на всі запитання. Сюди належать релігійно-філософські, ідеологічні та квазінаукові доктрини (типу вчень Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнбі). Для них сенс історії — не загадка. Сенс об'єктивний, відомий, а люди лише за своїм невіданням або гріховністю можуть заперечувати. Друга, релятивістська, волюнтаристична, індивідуалістична альтернатива яскраво відображена у висловленнях Карла Поппера. У самої історії сенсу немає. Але кожна людина вправі додати їй свій, суб'єктивний сенс. Індивід необмежено вільний у виборі. Для догматизму, звичайно ж, усе в історії має сенс (як частина Божественного Провидіння або момент класової боротьби), але сенс випливає з висхідних настанов. Конкретна історія може лише підтверджувати або деталізувати сенс. Для волюнтаризму нічого в історії власного сенсу не має, але він же набуває наданого сенсу, якщо стати на  «позицію боротьби за відкрите суспільство», як до того закликає сам Карл Поппер. Легко побачити, що повністю цілком підходить на роль чергової історичної догми. Догматизм теж розвивається і оновляється, причому багато в чому за рахунок асиміляції окам'янілих панцирів, що скидають з себе волюнтаризм, відправляючись на пошуки нових ідей.

  У двох крайніх протилежних визначеннях сенсу історії є спільна риса: повна байдужість до того, що є в самій історії. Щоб не довідалися нового про минуле людства, про життя людей, розквіт і занепад суспільства в різні століття й епохи — ніщо не здатне змінити догматично знайдений або волюнтаристськи наданий сенс історії. Різноманіття і мінливість пізнавальних і світоглядних настанов в оцінці сенсу історії може означати різноманіття і мінливість її змісту, але не відсутність сенсу. Якщо ж є і інваріанти установок, то повністю резонно стверджувати існування або появу відповідного інваріантного сенсу, через синтез якого можна прийти до єдності змісту історії. Може, таких інваріантів немає, і процедури синтезу неправомірні, тоді від ідеї єдності історії доведеться відмовитися.

  Проблема сенсу історії непроста і неоднозначна. У проблемі сенсу історії більше моментів хиткості, неврівноваженості і невизначеності. Поза людиною сенсу історії немає. Але й сама людина не вільна за своїми примхами надавати будь-який сенс історії або позбавляти її сенсу зовсім. Сенс історії суб'єктивно-об'єктивний, очевидно, різноманітний і мінливий, імовірно, змінюється разом із самим ходом історії, з перетвореннями людських якостей, з розвитком самого пізнання людьми історії. У яких би формах не відбувалося філософствування, завжди перебуває перед обличчям історії філософії, перед обличчям історичної драми ідей. Питання про сенс того, що є історія, тому і неминуче, що без дозволу драма ідей автоматично перетворюється на бляклий опис, ні філософії, ні історії, як правило, не стосується.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити