Основи філософських знань
Розділ третій
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ШОСТА
СЕНС І СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРІЇ
2. Теорії і концепції сенсу історії

Школа Бердяєва. Прорив історії.

  Видатний філософ російського срібного століття Микола Олександрович Бердяев у своїй творчості значне місце віддає проблемі сенсу історії. У спробах зрозуміти суще виходить з постулату волі, підкреслює що «...первісна, раціонально незбагненна, у своєму першоджерелі зовсім ірраціональна, ні на що не переводити волю і є розвідка трагедії світової історії». Воля є метафізична першооснова історії. У містерії волі в людині народжується Бог, а в Бозі — людина, відбувається одкровення Бога людині і людини Богу. Ознака такої взаємності — любов. Микола Бердяев пише, що тільки міфологема, що розуміє Божественне небесне життя, як небесну історію, як драму любові і драму волі, що розігрується між Богом і Його Іншим, якого Бог любить і бажає взаємності... вказує внутрішній шлях до розгадки світової і людської долі.

  З визнання оптологічності волі незмінно випливає і воля Зла. Ірраціональний початок і є початок волі... У християнській свідомості... розкривається та воля Зла, без якої не можна ні сприйняти, ні осягнути історичний прогрес. Воістину, якби не було волі Зла, зв'язаного з основними початками людського життя, якби не було темного початку, то не було б і історії. Бог не діє всюди в об'єктивному світі, не творець занепалого світу (творець Воля), не діє і не є присутнім у чумі і холері, у ненависті, що мучить світ, і в убивстві, у війнах і насильствах, у зневажанні свободи, у пітьмі неуцтва. Очевидно, справа тут у тому, яким методом включається земний, віщий, надзвичайно рухливий світ у незмінне благо. Якщо у світі тільки підстава і вона ірраціональна, тобто перебуває в просторі віри, то ж в цьому просторі віри і повинні коренитися ті антиномії, той дуалізм, що вірою же і знімаються. Микола Бердяев погоджується, що протилежності (антиномії)  знімаються у вищому осяянні, у містичному досвіді, тому для філософа важлива ідея кінця. Монізм, всеєдність можливі лише як кінець світу, кінець об'єктивності. Для сучасного світу залишається в силі дуалізм. Есхатологія — наріжний камінь філософії історії. Есхатологія — релігійне вчення про кінцеву долю світу і людства, про кінець світу і страшний суд. Сила, що сприяє подоланню антиномій, укладена в особистості. її джерело — не в плоті, а в дусі. Особі уготовано здійснити прорив духу в речовинну оболонку світу і назад. Сам факт замикання історії на біблійний міф з його трагедійністю, з його уявленням історії як містерії духу свідчить про те, що історія є дещо вічна дійсність і, пройшовши кругообіг століть, епох, не є померла дійсність.

  У книзі «Сенс історії» Микола Бердяев визнає, що «природа й історія суть етапи саморозкриття духу», коли дух проривається у феноменальний світ і перериває його процес. Такі прориви й означають завершення дії певних, з різних основ вихідних історичних розумінь. Що це за етапи? Перший — античний, характерний статичністю думки, коли історичне пізнання ще не зароджується. Людина заглиблена в надра природної необхідності. Другий етап зв'язаний з долею єврейського народу, що зіграв «зовсім виняткову роль у зародженні створення історії» і внесенні у світове життя людського початку історичного. Третій етап — християнство, містерія визволення людини з-під влади природної стихії. Сенс також і в появі всесвітньої історії. Християнство розкрилось як момент зустрічі єврейської, грецької і римської культур з ідеєю есхатології. Епоха Відродження — четвертий етап, що характеризується відпаданням людського розуму від Божественного, що породило його самовпевненість. Згодом така малість привела до всихання творчих сил, не зв'язаних вищою метою. На відміну від Середньовіччя, Реформація (п'ятий етап) утверджує один Божественний початок, заперечуючи самостійність людської природи. Освіта з її культом критичного розуму перетворила світ на об'єкт дослідження, відокремивши людину від космічного життя; погляд на людину як на атомарну одиницю привів до поразки правових початків та ідей волі, рівності, братерства. Соціалізм (шостий етап), що став реакцією на невдачу Французької революції в перетворенні ідей на дійсність, з'єднав месіанську ідею створення Царства Божого на землі з твердженням, що така ідея єдина. Тотальна ідеологізація привела до обездуховлення історії, коли в дію вступив метод історизму, і поставили перед людством дилему: «заглибитися в безодню небуття — або повернутися до внутрішньої таємниці людської долі... пройшовши всі стадії руйнівної, критичної, негативної епохи». Але всі етапи, усе це Зло історії — не тільки різні її роздуми, без яких в принципі вона не могла б статися: це є різні способи тримати відповідь за усе те, що відбувається в ній. Власне, така гранична моральна відповідальність кожної людини за свої вчинки і є обґрунтування есхатології історії.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити