Основи філософських знань
Розділ третій
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ШОСТА
СЕНС І СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРІЇ
2. Теорії і концепції сенсу історії

Карл Ясперс про єдність людства.

  Серед філософських напрямків Заходу концепцію сенсу історії і місця в ній людини досліджують представники екзистенціалізму. Один з основоположників екзистенціалізму Карл Ясперс вважав вихідним поняттям філософії екзистенцію, прагнув висвітлити її сенс з допомогою визначень, здебільшого негативних. Основна характеристика екзистенції — її не об’єктивованість, а виходить, і непізнаванність, тому те, що пізнається, повинне виступати у формі предмета. Екзистенція перебуває «по той бік суб'єктивності — об'єктивності». Просвітління екзистенції, до якої належить самобуття, комунікація, історичність, воля, віра й інші, Карл Ясперс називає сигмою.

  Проясняється екзистенція насамперед у комунікації. Є два її види: комунікація наявного буття несправжня комунікація й екзистенціальна — комунікація справжня. У чому їх відмінність? Несправжня комунікація означає об'єднання людей і спілкування їх між собою з чисто практичною метою. Людина повинна пройти цю ступінь комунікації, але тут не може знайти задоволення, стати самою собою. Саме незадоволеність штовхає людину до пошуків. Екзистенціальна комунікація можлива тільки тоді, коли усвідомлюючи себе може протиставити себе іншому й усьому світу. Умовою справжньої комунікації виявляється самітність людини. Самітність означає усвідомлення готовності до можливої екзистенції, що стає дійсною тільки в комунікації. Особливість екзистенціальної комунікації полягає в тому, що не може бути комунікацією між багатьма людьми. У ній виступають завжди тільки двоє: справжня комунікація — це любов — боротьба. Така комунікація покликана перебороти роз'єднаність людей, їх відірваність одне від одного, справжнє буття — це завжди буття з іншим. Карл Ясперс — не прихильник робінзонади, відмінність людини від тварини бачить у здатності до спілкування із собі подібними. Значення комунікації визначається у філософії Карла Ясперса також тим, що тільки через неї екзистенція може прийти до трансценденції.

  Чому Карл Ясперс надає комунікації таке велике значення? Чому не допускає існування екзистенції поза комунікацією? Відмовивши екзистенції в можливості об'єктивувати себе і таким шляхом знайти буття, що володіє загальністю, Карл Ясперс, проте, знаходить критерій, завдяки якому екзистенцію і волю все-таки можна було б відрізнити від простого свавілля і сваволі. Критерієм стає можливість спілкування з іншими індивідами, можливість бути зрозумілим, почутим. З погляду Карла Ясперса, комунікація — це спілкування, у якому людина не грає ролі, уготованої їй суспільством. Проблему істини Карл Ясперс розглядає крізь призму комунікації, формує думку з можливо більшою різкістю, заявляючи, що істина — це спільне поєднання, тобто те, що можна передати, повідомити іншому, — точніше те повідомлення, що іншого поєднує, служить засобом єднання. Комунікативний характер істини Карл Ясперс безпосередньо зв'язує з її історичністю, що, як і комунікація, — важливий момент екзистенції. Екзистенція історична, насамперед, тому, що кінцева. Кінець людини полягає, по-перше, в тому, що людина, подібно всьому жива, смертна; по-друге, людина виражається у зв'язаності з іншими людьми і суспільно-історичним світом, поза яким немає людини; по-третє, людина кінцева, оскільки в пізнанні залежить від досвіду, від почуттєвого споглядання, без якого немає пізнання. Але що саме головне — людина кінцева в тому сенсі, що зобов'язана сама собою не самій собі. Кінець відсилає людину до трансценденції як джерела її існування. Тільки людина, її кінець приводить до історії, де уперше людина хоче стати тим, чим може бути. Історичність існування виражається в тому, що індивід завжди перебуває в ситуації.

  Поняття ситуації Карл Ясперс визначає як природно-закономірну, але скоріше значеннєву дійсність, що не виступає ні як фізична, ні як психічна, а як конкретна дійсність, що включає в себе обидва моменти, — дійсність, що приносить емпіричному буттю користь або завдає втрат, що відкриває можливість або передумовлює межу. Історичний розгляд ситуації як однократної і неповторної цікавить Карла Ясперса насамперед. З погляду виявлення екзистенції особливо важливі так звані прикордонні ситуації: смерть, страждання, боротьба, провина. Найяскравіший випадок прикордонної ситуації: смерть, перед обліком якої кінець власної екзистенції випливає перед людиною з усією безпосередністю. У прикордонній ситуації виявляється несуттєвим усе те, що заповнювало людське життя в її повсякденності індивід безпосередньо відкриває свою суть як кінцеву екзистенцію, що внутрішньо зв'язана з трансценденцією. І тільки якщо індивіду такий зв'язок уявляється втраченим, стає перед обличчям смерті. Лише подолання ситуацій уможливлює справжнє існування, відкриває шлях для злиття людини з трансценденцією. Трансценденція, по суті, служить єдиним гарантом дійсності людського буття.

  В історичності екзистенції виражається щось неповторно-однократне, і в неповторності не замінне, не замінне нічим і ніким іншим. Розуміння історичної реальності як однократної і неповторної близьке вченню баденської школи неокантіанства. Однак, на відміну від нього, в Карла Ясперса мова йде не просто про два різні методи підходу до однієї дійсності, а про принципово несумісні, радикально різні реальності, причому природа є предмет науки, тоді як історія не тільки не є об'єктом дослідження наук, що встановлюють загальні закони, але не може бути також пізнана і за допомогою так званого методу, що індивідуалізує. Карл Ясперс розходиться з Вільгельмом Дільтеєм, що вважав історично-людську реальність незбагненною за допомогою дискурсивного методу пояснення, але доступною інтуїтивному методу розуміння. Карл Ясперс недвозначно утверджує, що історичність не може стати збагнена ні за допомогою дискурсивних, ні навіть за допомогою інтуїтивних методів, так само як і екзистенція, способом буття якої є історичність. Таємниця історичності — таємниця екзистенції, таємниця людської волі.

  Історичність Карла Ясперса принципово виключає історизм як вчення про соціальні закономірності, що поєднують найскладніші історичні явища в деяку спільність. Філософія історії, сформована на основі поняття історичності, здіймається до християнської традиції, про що, до речі, говорить і сам Карл Ясперс у «Философской вере». Без особливої натуги можна встановити ряд моментів, що збігаються в Карла Ясперса з біблійним вченням про людину. Буття екзистенції розглядається як історичне, дуже близьке до християнсько-біблійного розуміння історії, підкреслюється зв'язок історичності з трансценденцією — з Богом і завзято наполягається на непізнаваності історичного сенсу історії. Карла Ясперса мучить питання: чи можливо таке об'єднання, спілкування людей, при якому людська особистість та її воля не тільки зберігалися б, але й вперше б знаходилися. Екзистенція виникає тільки в комунікації. Якщо таке об'єднання можливо, то як? Відповідь Карла Ясперса: подібне об'єднання можливе на основі кінця людини. Кінець людини є реальність. Спілкування під знаком якого одне тільки і є — у XX столітті — особистим, екзистенціальним. Всяке інше спілкування виштовхується у світ безособового, предметного буття.

Єдиною сферою, що неможливо визначити, перетворити на щось об'єктивне і виштовхнути звідти особу — є сфера історичного. Карл Ясперс вважає, що наукове знання необхідно доповнити філософською вірою, наполегливо підкреслює її діалектичність, відзначаючи, що це не якесь визначене становище, а процес. Так, у книжці «О происхождении и цели истории» писав, що віра не означає ні визначений сенс, ні догму — догма може бути вираженням історичного сенсу віри, але може і ввести в оману. Віра є те, що наповняє змістом людське існування і рухає ним, зв'язуючи його з початковістю буття. Карл Ясперс дає своєрідний тип віри, відокремлюючи віру в Бога, віру в людину і віру в можливості, що є у світі. Філософська віра — єдиний спосіб існування екзистенції. Те, що людина розуміє як буття і як саму себе, і є її віра. Філософська віра, на думку Карла Ясперса, може бути «названа також і вірою в комунікацію», неможлива без повної готовності до комунікації, тому що істину, яку людина втрачає на самоті, можна знайти, встановивши зв'язок між людьми, здійснивши скореговані відносини.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити