Основи філософських знань
Розділ третій
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ШОСТА
СЕНС І СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРІЇ
2. Теорії і концепції сенсу історії

Неопротистантизм про драму історії.

  Німецько-американський християнський теолог, філософ культури Пауль Тілліх сформувався на діалектичній теології, або теології кризи. У центрі творчості ідея не стільки діалектична, скільки, навпаки, метафізична, глибока, як безодня, протилежності між Богом і Людиною, священною історією і мирськими діяннями, вірою і реальним життям. Ідея протилежності забарвлена в екзистенціалістичні тони: історичний прогрес антигуманний, людина неспроможна перетворити світ, сама людина відчужена від своєї суті і не спроможна з нею возз'єднатися. Причиною тому — споконвічна гріховність людини, що майже абсолютно відокремила її від трансцендентного Бога і збільшена сміливими зусиллями, що почалися з епохи Відродження, поставити себе, людину, у центр Всесвіту. Люди, загордившись, спробували себе обожнити, але великий гріх лише зробив більш різкою саморозірваність їх душ. Особливість позиції Пауля Тілліха полягає в спробі зменшити характерний для діалектичної теології зяючий розрив між Людиною і поняттям Бога. Наближаючись до пантеїстичних мотивів, він утверджується, що треба корелювати Бога, природу й історію. Пауль Тілліх вважає, що людина відчужена від свого справжнього буття. У глибині поняття відчуження закладений той сенс, що хтось, власне кажучи, належить тому, від чого відчужений. Людина відкинута буттям, але не може бути повністю відділена, відокремлена, навіть якщо людина ворожа.

У Поля Сартра людина приречена на волю, засуджена і присуджена до неї. Це фатальна доля. Пауль Тілліх розкриває релігійний сенс становища: сама свобода людини веде її до трагічного відчуження від себе, від інших істот і від основи і сенсу свого існування. Відчужене від Бога становище має структуру руйнування і становить те, що звичайно називають Злом. Відчуження і гріхопадіння тотожні. Якщо екзистенціалізм б'є тривогу саме у зв'язку із втратою сенсу і абсурдністю життя в посюсторонньому світі і робить усе, щоб перемогти переродження і звестить над ним — вільно або мимоволі — до сприйняття благ «не від світу цього», то в теології, навпаки, виявляється тенденція до відновлення на світському поприщі і прагнення представити християнство як засіб підготовки людини не стільки до загробного існування, скільки до знаходження нового сенсу в земному існуванні. Теологія уловлює і засвоює з навколишніх явищ об'єктивні моменти, співзвучні критичній ситуації. Звідси зрозуміло, чому Пауль Тілліх, намагаючись здійснити широкий історико-культурний син тез на основі протестантської теології, робить її об'єктом і лише те, що може стати для людей справою життя і смерті, питанням: Бути чи не бути? Філософія історії Пауля Тілліха розглядає проблему відносини людини і буття в аспекті історичності. Сенс історії зв'язаний з тими моментами, коли Буття відкриває себе людині (кайрос). Кайрос — подія, що перебуває і усередині, і поза історією, крапка, у якій історія трансцендентує, проривається до своєї над тимчасової основи. У Новому Завіті кайрос — це час, коли Бог посилає у світ людей свого Сина, а також час встановлення Царства Божого. Головним Кайросом історії Пауль Тілліх вважає акт утілення Слова Божого.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити