Основи філософських знань

Розділ перший - ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША - ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ - 2. Філософія Китаю

Китай — одна з найдавніших цивілізованих держав світу. Письмова історія Китаю складає майже п'ять тисячоліть, а ідеал високої давнини, вічності небесної імперії і в сучасних умовах спонукає китайських мислителів порівнювати сучасність із корінням великої китайської культури, яке сягає глибин тисячоліть. Трепетне ставлення до традицій в Китаї має особливий культурний зміст, що породжує у європейців уявлення про Китай як про суспільство традиціоналістського (патріархального) типу. Якщо на ранніх етапах розвитку філософської думки на передньому краї стояли безособово-узагальнені уявлення про світ, то згодом дедалі більше уваги приділяється проблемам Людини, її життя. У самій же китайській культурі така проблема поставлена ще в VI ст. до н. е. Конфуцієм, який намагався осмислити поняття писемність, культура, словесність.

Звідси зрозуміла актуальність філософії Китаю, періодизації історії, розподілу подій, явищ. В історії філософії Китаю виділяються п'ять періодів. Перший період давньої китайської мудрості, зв'язаний з епохою Чунь цю — Весни й Осені — та епохою Чжаньго — Воюючих царств. Період завершується у 221 році до н. е. об'єднанням Китаю в єдину могутню імперію Цинь, тому називається доцинським — сяньцинь. Другий період — Західної і Східної Хань — III ст. до н. е. - III ст. н. е. Третій період, зв'язаний з китайським Середньовіччям, — період династій Вей Цзин, а також Північних і Південних династій — III Vct. н. е. Далі йде четвертий період епох Суй Тан — V — X ст. Потім династій Сун, Юань, Мін, що тривав з X по XVII ст.

З середини XVII ст. до Синьхайської революції — період династії Цин. П'ятий період сучасної філософії з 1911 по 1949 роки — період становлення філософії Китайської республіки, з 1949 року — філософії Китайської народної республіки. У сучасних умовах визначення місця Китаю та його традицій у світовій культурі — одна з найважливіших проблем китайської філософії.

Виникнення та оформлення філософії як наукового знання в Стародавньому Китаї пов'язується з епохою правління династії Чжоу, а саме з періодами Весни та Осені і Воюючих царств, що дістала назву епохи давньої китайської мудрості або суперництва всіх шкіл. Сформувалося десять основних напрямів філософської думки Китаю, з яких головні шість поклали початок історії китайської філософії: школа служилих людей (жу цзя), названа конфуціанською школою; школа моїстів (мо цзя); школа даосистів (дао цзя), школа законників (фа цзя), що отримала в Європі назву легізму; школа номіналістів (мін цзя), названа софістичною; школа прихильників учення про інь та янь (Іньян цзя). Конфуціанство і даосизм, поряд з буддизмом, що прийшов до Китаю пізніше, стали фундаментальними і впливовими напрямами китайської думки протягом усієї історії Китаю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити