Основи філософських знань
Розділ п'ятий
ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

ГЛАВА ПЕРША
ЕТИКА: ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ
2. Структура етики. Категорії

Структура будь-якої науки завжди зумовлена тими завданнями, які ставляться, і тими функціями, які наука реалізує в суспільстві. Етика — не виняток. Зміст етики заданий самим її об'єктом і предметом дослідження і має дві основні складові. Одна пов'язана з вивченням і теоретичним обґрунтуванням походження і історичного розвитку моралі, з осмисленням різних форм і напрямків етичних вчень. Друга складова — охоплює весь спектр проблем, що становлять зміст етики або загальної теорії моралі. Це систематизоване розуміння суті моралі, законів її функціонування і розвитку, ролі в житті людини і суспільства. При всій якісній своєрідності її історичних типів, множині етичних вчень, розвиток моралі цілісний і спадкоємний в єдиному історичному процесі.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити