Основи філософських знань
Розділ п'ятий
ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

ГЛАВА ДРУГА
МОРАЛЬ — СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: СПОСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
1. Соціальна природа; суть, специфіка, функції моралі

Моральна сфера життя людини надто складна. Певні труднощі викликає питання про форми моралі, причини виникнення і функціонування, дієвість нових моральних цінностей і можливість їх поєднання з предметною, практичною діяльністю. Залежно від розуміння місця, ролі, значення моралі у житті суспільства і людини інтерпретується мораль як сукупність правил для регулювання людської поведінки, і як безпосереднє вираження людяності, піклування про людину, і як особлива сфера ціннісного буття людини, як засіб обслуговування людської діяльності, спосіб з'ясування сенсу існування і сфери самореалізації людини, форма духовно-практичного освоєння світу або форма суспільної свідомості. Мораль любові, етика споглядального блаженства, етика обов'язку, етика розуміючого егоїзму — усе це пропозиції, що виражають прагнення мислителів різних епох показати як людина, індивід може піднятися до вершин бажаного становища, де добро поєднується зі щастям, чесністю, справедливістю.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити