Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
2. Філософія Китаю

Сунь Ятсен.

  Філософські погляди Сунь Ятсена визначили активну культурно-політичну діяльність, пов'язану із Синьхайською революцією та історією Китайської республіки. У 1894 році вперше сформульована програма відродження Китаю. У творі «Уявлення Лі Хунчжана» Сунь Ятсен запропонував шлях помірних реформ зверху, спрямованих на обмеження свавілля чиновників і корупції, на сприяння державою розвитку торгівлі і промисловості, просвіти народу, зняття обмежень на видання літератури, скасування заборон на нововведення та ін. Пізніше в обґрунтуванні концепції «майбутнього Китаю» сформульовано «три принципи»: націоналізм, народовладдя, народний добробут. Тут малося на увазі: здійснення національної революції, тобто ліквідація панування маньчжурів і встановлення власне китайської — ханьської — державності; здійснення політичної революції, тобто повалення імперського абсолютизму; здійснення соціальної революції, тобто забезпечення соціальної справедливості. Говорячи про те, що майнова нерівність — головна соціальна хвороба Заходу, а її симптомом є класова боротьба, Сунь Ятсен виступав проти капіталістичного шляху розвитку Китаю. На його думку, щоб запобігти хворобі, слід надати рівні права людям на одержання землі, встановити на неї ціни. На схилі життя Сунь Ятсен принцип «народного добробуту» трактував як принцип Великого єднання. В основу соціально-політичного проекту покладено концепцію знання і дії. Осмислюючи конфуціанську ідею «культурність-вень», Сунь Ятсен підкреслює статус знання — культури в історії. Всю історію Сунь Ятсен уявляв як три послідовних етапи: 1) люди не знали і діяли; 2) діяли, а потім уже знали; 3) знають і потім діють. Учення, пошук, спроба і ризик — це «рушійна Дружина цивілізації». Історична перспектива знання і дії, на думку Сунь Ятсена, така: чим більше розвивається наука, тим більше віддаляються одне від одного знання і дії. Виникає «поділ знань і поділ дій», тобто розподіл розумової і фізичної праці, що розглядався ним як досягнення історичного прогресу.

  Еволюційна теорія Чарлза Дарвіна стала фундаментом для розробленого Сунь Ятсеном учення про три етапи еволюції Всесвіту: нежива матерія, живі організми і людина. Основу еволюції Сунь Ятсен вбачав у творчому хаосі, що породжує матерію і космос. Цей хаос ототожнюється з давньокитайською категорією тай цзи — Велика межа — і західним поняттям ефір. Так, Велика межа прийшла в рух і породила електрони, електрони згустилися і утворили основні елементи, елементи з'єдналися, утворили матерію, матерія зібралася і створила земну кулю. Це перший період еволюції. Тепер більшість небесних тіл у великій пустоті все ще перебувають у періоді еволюції. Другий період — це народження і розвиток біоелементів — живих клітин. Це перехід від крихітного до помітного, від простого до складного. Принцип боротьби за існування і природний відбір складають основну закономірність. Третій період охоплює всі процеси, починаючи від поділу клітин, появи видів, включаючи еволюцію видів аж до появи людини. Принцип еволюції видів не поширюється на людську історію, в якій діють інші закони — закони «знання і дії». Запоруку успіхів своїх проектів Сунь Ятсен вбачав у переважанні китайської цивілізації, її культурних традицій над світом Заходу навіть в умовах тимчасового природничо-наукового і технічного відставання.

  Теорія знайомить з політичними реальностями Європи та США. Переконаний у тому, що тільки демократія може врятувати Китай, Сунь Ятсен добре розумів, що завдяки впливу тисячолітньої традиції китайський менталітет легко мириться з тим, що в управлінні державою бере активну участь лише обрана меншість і уряд аніскільки не рахується з думкою більшості суспільства. Тому Сунь Ятсен прагнув активізувати діяльність мас, розвиваючи свою теорію «знання і дії». Сунь Ятсен визначав політику як публічне управління державою і вважав, що кожен громадянин має право на участь у справах держави. У цьому і полягає принцип рівності. Сунь Ятсен ніколи не стверджував, що люди рівні за фізичними або інтелектуальними можливостями, не вважав природну нерівність соціальним злом. Злом можна вважати тільки штучну нерівність — ту, що нав'язана людям імператорами та урядовцями і є причиною соціальної несправедливості та народного гніву. Щоб Держава уникла потрясінь, вона повинна бути демократичною.

  У Китаї більш аніж тисячу років функціонувала екзаменаційна система, завдяки якій в ряди чиновництва відбиралися тільки здібні та талановиті молоді люди. Така модель демократії підходить не тільки для Китаю, але й для будь- якої країни. Наступник Сунь Ятсена філософ Цзін Цзені (Гом Канші), не встиг перетворити його плани в реальність, бо з 1937 по 1945 рік китайська народно-визвольна армія завдала поразки гомінданівській армії тільки на Тайвані, куди Гом Канші втік, де він модернізувати тайванське суспільство.

  Одним з видатних китайських філософів і істориків філософії XX ст. є Фин Ю-лань, який народився в провінції Хенань, одержав освіту в Хубеї, потім навчався у Шанхайському університеті і вже тоді захопився західною філософією. У 1923 році Фин Ю-лань виїхав до Америки, де в Колумбійському університеті захистив дисертацію, а потім повернувся до Китаю, де читав курс філософії в китайських університетах. В 30 — 40-ві роки XX ст. Фин Ю-лань сформулював власний філософський метод — сінь лісюе, тобто нове вчення. Поняття «лісюе» використовується для визнання неоконфуціанства — вчення, що виникло в період панування династій Сунь і Мінь. Філософське кредо Фин Ю-ланя викладено в «Новому раціоналізмі». Філософія Фин Ю-ланя є оригінальний варіант неоконфуціанства XX ст. Подальший розвиток китайської філософії визначався прагненням осмислити духовно-історичний досвід європейської цивілізації і зростаючі інтеграційні процеси у світі, зберігаючи і розвиваючи власне культурне надбання.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити