Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
4. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

Емпіризм Френсіса Бекона.

  Засновником емпіризму та матеріалізму вважають англійця Френсіса Бекона, який і творив в епоху, що стала періодом могутнього економічного й великого культурного піднесення розвитку Англії. Френсіс Бекон — виходець з дворянської сім'ї. Вершина політичної кар'єри Френсіса Бекона — лорд-канцлер королівського двору. У 1621 р. Френсіса звинувачено у корупції і усунено від справ. І потім Бекон повністю присвячує себе науковій діяльності. Основний твір — «Новий Органон». Тоді органоном називали збірку трактатів з логіки Аристотеля. Поняття органон (знаряддя, інструмент) дещо рівнозначне поняттю метод. Тому, називаючи свій твір «Новий Органон», Френсіс Бекон протиставив свій метод методу Аристотеля, розробив індуктивний метод пізнання, обґрунтував основні принципи емпіризму, вважав, що головне завдання формування методу науки — пізнання природи і оволодіння її силами — підвищення влади людини над природою, тобто наука мала стати не самометою, а засобом. У відомому афоризмі «Знання — це сила» саме підкреслюється практична спрямованість науки. Але для того, щоб оволодіти природою та поставити її на службу людині, необхідно принципово оновити наукові методи дослідження. У середні віки і в античності, відзначав Френсіс Бекон, наука використовувала переважно дедуктивний метод, що складався у посуванні від очевидних положень (аксіом) до окремих висновків. На думку Френсіса Бекона, такий метод мало підходив для пізнання природи. Будь-яка наука повинна спиратися на досвід, тобто посуватися від окремих фактів до загальних висновків; іншими словами, використовувати індуктивний метод, якому надавалося універсального значення. Як емпірик, Френсіс Бекон вважав джерелом справжнього знання досвід, а розум — джерелом помилок. Свідомість людини має різні суб'єктивні перешкоди, які називав ідолами. Існують ідоли печери (психічний склад людини), ідоли театру (їх джерело — віра та авторитети), ідоли площі (спілкування між людьми, мова), ідоли роду (витлумачення природи за аналогією з собою). Людині звільнитися від таких ідолів-помилок дуже важко, повинна допомогти філософія.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити