Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
5. Розвиток філософських знань у XIX ст.

Філософія Людвіга Фейєрбаха.

  «Паноб'єктивізм» у розумінні людини спонукав уже Людвіга Фейєрбаха відмовитись від крайнощів об'єктивізму та звернутися до живої людини у всій повноті її буття. Стверджував, що людину варто розуміти не тільки як частку загальних відносин, але й як конкретну особистість, що перебуває у живому спілкуванні з іншими, тобто як жива зустріч Я і Ти. Людвіг Фейєрбах критикував, по-перше: вульгарний механістичний матеріалізм, для якого людина лише автомат, машина, підпорядкована незмінній необхідності. Щоб підкреслити відмінність свого вчення від такого матеріалізму XVIII ст., Людвіг Фейєрбах називає його антропологічним, тому що тут у центрі уваги т вчення про людину. По-друге, Людвіг Фейєрбах критикує ідеалізм, для якого людина — лише частка, носій загальних ідеальних структур і тому, насамперед, — духовна істота. У Людвіга Фейєрбаха людина — це психофізична єдність душі і тіла, найдосконаліша частка природи; звідси й натуралізм у розумінні людини. Проте, розуміючи природу людини натуралістично, Людвіг Фейєрбах недооцінював її суспільну історичність. Тому матеріалізм — абстрактний.

  Людвіг Фейєрбах критикував ідеалізм і тому, що вважав його лише раціоналізованою формою релігії. А філософія та релігія несумісні, тому що основою релігії є віра, а філософії — знання, прагнення розкрити справжню, а не удавану природу речей. Тому першим завданням філософії вважав критику релігії. Коріння релігії та ідеалізму Людвіг Фейєрбах вбачав у відчуженості людської сутності, наданні Богу тих атрибутів, які в дійсності належать самій людині. Тому справжній творець Бога — людина, хоча розглядається як його творіння, потрапляє від нього у залежність, чим позбавляється свободи та самостійності. Любов до Бога, за Людвігом Фейєрбахом, це та ж відчужена, перекручена форма любові людини до людини. Звідси висновок: на місце удаваного зв'язку з Богом слід поставити альтруїстичну мораль, яка ґрунтується на любові до іншого, тому що Я не може бути щасливим і взагалі існувати без Ти. Так на місце попередньої релігії філософ ставить нову — релігію любові між Я і Ти. Ці ідеї висловлені в основних творах Людвіга Фейєрбаха: «До критики філософії Гегеля», «Суть християнства» та ін.

  Продовжуючи традиції матеріалізму, Людвіг Фейєрбах зробив значний внесок в теорію пізнання, розвиваючи лінію матеріалістичного сенсуалізму, що чуттєво сприймається, і саме завдяки чуттєвому сприйманню лише і можливе його пізнання. У теорії пізнання антропологічний принцип Людвіга Фейєрбаха виражається у тому, що по-новому інтерпретується поняття об'єкт. Поняття об'єкт спочатку формується в досвіді спілкування людей. Для будь-якої людини першим об'єктом є завжди інша людина. Людвіг Фейєрбах заперечує існування об'єктів, принципово недосяжних для чуттєвого сприймання, виступаючи тим самим проти агностицизму. Відчуття, які дають людині безпосередньо і опосередковано всі відомості про об'єктивний світ, Людвіг Фейєрбах вважав вихідним у процесі пізнання. Проте все це здійснюється не без участі мислення. Отже, висуваючи на передній край досвід як першоджерело знання, Людвіг Фейєрбах підкреслював взаємозв'язок чуттєвого споглядання та мислення в процесі пізнання, а завдання мислення вбачав у тому, щоб збирати, порівнювати, класифікувати дані чуттєвого досвіду, усвідомлювати і розуміти їх прихований зміст. Отже, чуттєве споглядання виявляється у Фейєрбаха критерієм істинності мислення. Хоча Людвіг Фейєрбах і розумів органічний зв'язок відчуттів та мислення, чуттєвого та раціонального, досить часто робить суперечливі висновки. Незважаючи на всі недоліки, властиві філософії Людвіга Фейєрбаха, безперечним досягненням є те, що відтворено матеріалістичні принципи і тим самим зроблено значний вплив на розвиток філософської думки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.