Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
6. Філософія XX ст.

Уся історія людства — безперервні зміни людиною природи, у тому числі своєї власної. Природа не є якимось чужим людині об'єктом, а суб'єктивований об'єкт, розкрита книга людської історії. І поки існують люди, їх ставлення до природи та стосунки між собою є двома сторонами єдиного процесу. Завдання полягає в тому, щоб гармонізувати відносини між суспільним прогресом та еволюцією природи. Марксистська теорія людини органічно зв'язана з теорією суспільства. Суспільство — це не проста сукупність людей, а система суспільних відносин, що створюються в процесі трудової діяльності людей. У центрі суспільства — діяльнісно-творча людина в суспільних відносинах. В історії праці Карл Маркс знайшов ключ до розуміння всієї історії суспільства, а тому зосереджується на історії робітничого класу як представника трудящих. Які б не були суспільні рухи, зрештою, суспільні рухи точаться заради економічної свободи людини. Так було завжди після виникнення класів. Вся історія суспільства є історією класової боротьби. У капіталістичному суспільстві основними класами є буржуазія і пролетаріат. Між ними точиться боротьба. Оскільки інтереси пролетаріату об'єктивно співпадають з інтересами всіх трудящих, то історична місія пролетаріату полягає в тому, щоб у боротьбі проти буржуазії повалити її диктатуру і встановити свою, а з її допомогою знищити приватну власність на основні засоби виробництва і на основі суспільної власності побудувати суспільно-інтегроване суспільство, де не відчутна експлуатація людини людиною і створено всі умови для справжнього людського життя. Такій меті має служити філософська система Маркса, яка матеріалістично і діалектично пояснює суспільне життя. Єдність нової філософської теорії та практики спроможна забезпечити успіх світової соціальної революції, що відбудеться більш або менш одночасно в усіх індустріально розвинутих країнах. Це зовсім нова теорія суспільства. Але діалектико — матеріалістичне розуміння історії, як і таке ж розуміння людини, було б неможливим без докорінного переосмислення гегелівської діалектики: у філософській системі Маркса діалектика розроблена з позицій матеріалістичного світогляду, як діалектико — матеріалістичний метод. Марксизм — цілісний філософський світогляд, що втілює вчення про світ, людину та суспільство.

  Відтоді як сформувалася марксистська філософська система, минуло більше століття. В усіх країнах марксизм знайшов прихильників, його продовжують вивчати нові і нові покоління філософів. Марксистсько-філософська система не є незмінною, а розвивалася і розвивається під впливом конкретно-історичних умов; не позбавлена історичних обмеженостей та помилкових тверджень (наприклад, про живучість капіталізму та соціальної революції). Філософія Карла Маркса відрізняється від марксистської філософії її послідовників, перетворюється на свою протилежність, далека від філософії Маркса. Марксистська філософська система — плюралістична, її різновидність — не відхід від марксизму, а спосіб корегування марксизму при застосуванні практикою. Кінець XX ст. ознаменувався небувалою теоретичною та практичною кризою марксизму. Є багато тих, хто механічно відкидає марксизм, але багато й тих, хто виважено переосмислює теорії, концепції марксизму. Марксистська філософська система — серйозна філософська теорія в соціально-політичному, економічному житті.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити