Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ДРУГА
РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
2. Філософська культура України в XV — XVII ст.

Релігійна філософія.

  У XVII ст. філософія в Україні тісно зв'язана з релігією та заражена схоластикою. Основним у схоластичній філософії є ідея про те, що всіляке знання має два рівні: неприродне знання, що дається у відвертості, та природне, отримане людським розумом. До нормативного тексту першого рівня належить Біблія, а до другого ж — твори видатного митця Стародавньої Греції Аристотеля. Вважалось, що потенційно в тих та інших нормативних текстах вже дана вічна істина. Щоб ситуалізувати її, необхідно вивести з текстів повноту їх логічних наслідків за допомогою ланцюга правильно збудованих висновків. Звідси ясно те, що в XVII ст. у філософії велике значення мав арістотелізм. Освіта, з її прагненням відкривати істину через аналіз досвіду та наукових фактів, виступає як антипод схоластиці. Передові вчені Києво-Могилянської академії та інших шкіл намагаються звільнити філософію від схоластики, створити передумови для формування у студентів здібності робити самостійні філософські викладки. Першим в такому напрямку став працювати Йосип Кононович-Горбацький, який у своїх творах посилається не стільки на церковні авторитети, скільки на античні джерела та гуманістів епохи Відродження. На початку XVIII ст. деякі викладачі починають висловлювати ідеї Коперніка, Галілея, Декарта. В академії вводиться розширений курс фізики, здійснюється звільнення від авторитету схоластично-інтерпретованого Аристотеля. Отже, тенденція відділення філософії від релігії тоді характерна в освіті.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити