Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ДРУГА
РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
3. Розвиток академічної філософії (XIX-XX ст.)

Філософія Памфіла Юркевича.

  Видатний український філософ XIX ст. Памфіл Данилович Юркевич — син священика з Полтавщини. Прекрасний лектор, письменник, професор, який блискуче почав кар'єру у Київській духовній академії, у віці 33 років очолив кафедру Московського університету. Прожив Памфіл Юркевич лише 47 років, але його внесок у розвиток філософської думки безперечний. Головна сфера філософських інтересів Памфіла Юркевича — антропологія. У творі «Серце і його

значення у духовному житті людини» розвиває філософію «серця» Григорія Сковороди та Пантелеймона Куліша. У руслі, близькому до слов'янофілів, Памфіл Юркевич розвиває християнське вчення про серце як глибинну основу людської суті та духовно-моральне джерело діяльності. У житті — переживаннях, почуттях, а не в думці з її формою спільності, відбивається індивідуальність особистості. З таких позицій Памфіл Юркевич виступає проти ідеї самозакінченості розуму, що лежить в основі класичної німецької філософії, проти інтелектуалізму, що бачить в раціональному початку суть людини. Памфіл Юркевич підкреслював, що розум лише верхівка, а не корінь духовного життя людини. Знання народжуються в результаті діяльності душі, зв'язані з її цілісним настроєм, духовно-моральними причинами, і тільки увійшовши в серце, можуть бути засвоєні. Ці мотиви споріднюють хід думок Памфіла Юркевича з деякими вихідними позиціями більш пізніх філософських напрямків — з екзистенціалізмом та персоналізмом.

  «Філософія серця» Памфіла Юркевича суттєво вплинула на російську релігійну та екзистенціалістичну думку кінця XIX — початку XX ст. У статті «Науки про людський дух» Памфіл Юркевич виступив проти матеріалізму, зокрема проти антропологічного матеріалізму Людвіга Фейербаха та Миколи Чернишевського, наполягав на можливості у процесі пізнання відхилення об'єкта, що пізнається, від суб'єкта, що його пізнає і розглядає, поняття матерії як чистої абстракції розуму: відокремити духовний початок не можна, тому що саме матеріальний початок тільки у взаємодії з духом є таким, яким знаємо у випробуваннях. Проти матеріалізму Памфіл Юркевич викладає свої спостереження, демонструючи реальність духовного початку. Відмовити духовному початку в існуванні, спираючись на те, що його «ніде не видно», означає ігнорувати свідчення внутрішнього досвіду.

Памфіл Юркевич стояв у джерел російської релігійної філософії, розвинутої в майбутньому Володимиром Соловйовим, братами Трубецькими, Миколою Бердяєвим, Семеном Франком, Павлом Флоренським та ін. «Філософія серця» Памфіла Юркевича мала суттєвий вплив на російськомовну школу «київського гуманізму», видатний представник якої — засновник сучасного екзистенціалізму Лев Шестов. Не можна не відмітити і вплив філософії Памфіла Юркевича на формування філософії російського «космізму».
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити