Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ТРЕТЯ
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
3. Екзистенціальна філософія: суть та різновидності

Філософія Мартіна Хайдеггера.

  Основними проблемами екзистенціалізму є людина — унікальна істота, філософія буття, гуманізм, історія цивілізації (в Західній Європі) та ін. Мартін Хайдеггер підкреслював, що предметом філософії має стати буття, тоді як предмет науки — суще. Під сущим розуміється все, що стосується емпіричного світу, від якого необхідно відрізняти саме буття. Буття осягається не опосередковано (через міркування), а лише безпосередньо, відкриваючись людині як її власне буття, її особисте існування. В екзистенції саме і полягає нероздільність цілісності суб'єкта і об'єкта, недоступна ні розумово-науковому, ні спекулятивному розумінню, мисленню. У повсякденному житті людина не завжди усвідомлює себе як екзистенцію. Для того щоб людині усвідомити себе екзистенцією, необхідно, щоб людина опинилася в пограничній ситуації, тобто перед смертю. Стаючи екзистенцією, людина вперше здобуває і свою свободу. Свобода за екзистенціалізмом полягає в тому, щоб людина не виступала як річ, що формується під впливом природної або соціальної необхідності, а, вибираючи саму себе, формує себе кожною своєю дією і вчинком. Отже, вільна людина несе відповідальність за все зроблене нею, а не виправдовує себе обставинами. Почуття вини за все зроблене навколо неї — почуття вільної людини.

  Принципи об'єктивізму — панівні в класичній філософії, на думку Мартіна Хайдеггера, обумовили її кризу. Людина, орієнтована на об'єктивний підхід, стає річчю серед інших речей, втрачає свою індивідуальність. Осягнути ж буття як повну нерозчленовану цілісність суб'єкта і об'єкта прагне екзистенціалізм, стверджуючи, що буття — безпосередня даність існування людини, екзистенція, яку неможливо пізнати раціональними засобами філософії. Щоб описати структури екзистенції, філософи — екзистенціалісти звертаються до феноменологічного Едмунда Гуссерля. Буття, яке спрямоване до ніщо і яке усвідомлює свою кінцевість, екзистенціалісти Мартін Хайдеггер, Жан-Поль Сартр вважали екзистенцією. Визначаючи екзистенцію через її скінченність, філософи прагнуть пояснити її як часовість, реальною точкою підрахунку якої є смерть. Тому саме час, вважає Хайдеггер, є найсуттєвішою характеристикою буття. Три форми часу (минуле, сучасне, майбутнє) є трьома структурними елементами існування. Людині притаманне справжнє життя лише тоді, коли панівною формою є майбутнє, а перевага сучасного веде до розпорошення у світі. Специфічність екзистенції розкривається через неповторність, унікальність особи людини, що безпосередньо втілюється у меті, задумах, проектах, звернених у майбутнє. Отже, специфічність екзистенції людини вбачається у її постійній спрямованості у майбутнє. Трансцентування, тобто вихід за свої межі, є ще одним важливим визначенням екзистенції. За межі людини, на думку Карла Ясперса, виходить екзистенціалізм як філософія буття. Проте неоднозначно визначається поняття трансцендентне.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити