Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ТРЕТЯ
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
3. Екзистенціальна філософія: суть та різновидності

Проблеми смерті у філософії Альбера Камю.

  Екзистенціалісти значну увагу приділяють проблемі смерті. Філософ Альбер Камю заявив, що основним питанням філософії має бути питання смерті і самогубства, вбачає своє гуманістичне завдання у тому, щоб допомогти людині, яка перебуває у відчаї, зберегти життя. Альбер Камю — французький письменник і філософ, лауреат Нобелівської премії. Основні твори — «Міф про Сизіфа», «Заколотник» та ін. Світогляд Альбера Камю формувався під впливом К'єркегора, Ніцше, Достоєвського та німецьких екзистенціалістів. У творі «Міф про Сизіфа» Альбер Камю заявляє, що «важливе філософське питання полягає в тому, чи варте життя того, щоб жити». Не менше парадоксів і в екзистенціальних пошуках Альбера Камю. Так, у «Міфі про Сизіфа», коли античний Сизіф приречений богами підіймати на гору камінь, який знову і знову котиться донизу, Альбер Камю розкриває далеко не тривіальний вимір людського життя — трагічний стоїцизм. Навіть тоді, коли у Сизіфа немає жодної надії на осмисленість того, що робить, — а це його життя (якщо це можна назвати життям), — здається, цінує свою гідність. Тут прямо як у словах Лесі Українки: «Без надії таки сподіватись». Філософська мудрість перегукується із самим життям: філософи відтворили такі звичайні і незвичайні колізії сучасної епохи, що пробуджують творчу думку, совість, а головне, допомагають людям. Альбер Камю говорить: «Так, в тумані контури майбутнього. Але завжди за найнесприятливіших умов, слід залишатися людиною, берегти як найвищу цінність свою людську гідність!» Розглядаючи сучасного індивіда, включеного в бюрократизовану структуру сучасного розвинутого суспільства, аналізуючи суперечності, духовне життя інтелігенції, позбавленої всяких ілюзій стосовно сенсу життя, Альбер Камю робить висновок, що існування людини абсурдне, робить поняття абсурду висхідним принципом своєї філософії. Створений у грецькій міфології образ Сизіфа, на думку Альбера Камю, втілює собою безглуздість життя людини: в покарання за своє коварство Сизіф мав вічно котити на гору камінь, що, досягнувши вершини гори, тут же знову скочувався вниз. Не витримавши такого безглуздя, людина бунтує, звідси раз у раз спалахують бунти, революції, в яких людина прагне стихійно знайти вихід з свого «сизіфового становища». Організовану, підготовлену революцію Альбер Камю вважає суперечливою своєму поняттю, так само вважає ілюзорною всяку надію на те, що революція може справді дати вихід із ситуації. Основний настрій Альбера Камю — це настрій безвихідності, самотності людини в абсурдному світі, що по-своєму виражає нелюдськість сучасного капіталістичного суспільства. Краса і свобода, вважає Альбер Камю, здатні вивести людей з ізоляції, зробити їх багатими духовно, морально, чуттєво, інтелектуально, допомогти встановити соціальну справедливість. Екзистенціалізм здійснює спробу теоретично обґрунтувати свободу людини в усвідомленні та створенні історичних умов для подолання відчаю та страху в глобальній історичній ситуації, коли людство стоїть на межі двох можливостей — вижити чи загинути.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити