Посібник з філософії

РОЗДІЛ І

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Тема 4. філософія Х V ІІ-ХІХ віків

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. Метод. Дедукція. Індукція. Онтологія. Об'єктивний та суб'єктивний ідеалізм. Дуалізм. Матеріалізм. Гносеологія. Раціоналізм. Сенсуалізм. Апріорні форми. Агностицизм. Абсолютна ідея. Ірраціоналізм. Діалектичний матеріалізм.

У Новий час (ХVIІ-ХVIII ст.) з'являється сучасне природознавство. Філософія розвивається багато в чому незалежно від релігії, виникає якісно нова картина світу, що створюється спільними зусиллями філософів та вчених. Більш-менш явно формуються розділи, проблеми, що становлять її головний зміст та функції у сучасному розумінні. І передусім, осмислюється сам спосіб, метод філософствування та отримання знань. Формуються також онтологія, гносеологія й соціальна філософія, характерні для Нового часу. Багато філософів вважають, що прогрес суспільства можливий лише через освіту. Цей напрям називається Просвітою

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити