Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 8. Онтологія, філософські категорії

Філософія прагне дати вихідний опис всезагальних властивостей в їх взаємному зв'язку... філософ підходить до пізнання з точки зору вивчення його загальної структури, з точки зору співвідношення категорій як сходинок пізнання.

В. Сагатовський

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. Поняття. Категорії. Окремо-наукові категорії. Загальнонаукові категорії, філософські категорії. Річ. Властивість. Кількість. Якість. Відношення. Зв'язок. Взаємодія. Визначеність і невизначеність. Закон. Стан. Одиничне. Особливе. Загальне. Причина. Наслідок. Умови. Привід. Детермінізм. Індетермінізм. Кондиціоналізм. Необхідне. Випадкове. Ймовірне. Дійсність. Можливість. Формальна можливість. Ймовірна можливість. Реальна можливість. Неможливість. Зміст. Форма. Явище. Сутність. Видимість. Система. Елемент. Структура. Функція.

Грецьке слово "категоріа" перекладається як висловлювання, судження. У наш мін категорія розуміють як основне поняття.

Поняття — структурна одиниця мислення, виражена словом або словосполученням, що відображає головні (сутнісні) ознаки речі.

З основних понять виводяться неосновні.

Будь-яка наука має свої основні поняття — окремо-наукові категорії. Такими у фізиці є довжина (метр), маса (кілограм), час (секунда), величина електричного струму (ампер); в біології — життя, в медицині — норма і патологія.

Крім окремо-наукових категорій, існують й такі, що застосовуються в багатьох науках, — загальнонаукові: симетрія, інформація, ймовірність.

Основні поняття філософії мають назву філософських категорій. Філософські категорії носять більш загальний характер і повинні відповідати наступним вимогам.

По-перше, вони повинні бути всезагальними, тобто позначати те, що є у кожного явища, по-друге, універсальними, тобто такими, що їх можна застосувати до кожного явища, в усіх сферах, галузях буття, які вивчаються будь-якою окремою наукою.

Звідси випливає, що філософські категорії (будемо надалі називати їх просто категоріями) є обов'язковим етапом у пізнанні будь-якого об'єкта (точніше, не самі категорії, а те, що вони позначають). Іншими словами, вивчаючи будь-яке явище, ми не можемо оминути філософські категорії, не використовувати їх.

І по-третє, відображаючи різні сторони буття, в якому все взаємопов'язане і немає абсолютно ізольованих явищ, категорії також взаємопов'язані.

Але питання про систему категорій не є простим і має давню історію.

Ще Платон виділив п'ять основних категорій: суще, рух, спокій, тотожність і відмінність. Арістотель виділяє десять категорій як відображення та узагальнення дійсності: сутність, кількість, якість, відношення, місце, час, положення, стан, дія, страждання.

Кант розглядає категорії як апріорні форми глузду, а Гегель — як етапи розвитку абсолютного духу. Спираючись на таке розуміння, Гегель створює свою всеохоплюючу і логічно струнку систему категорій.

У сучасній філософії існує чимало систем категорій, в основу яких покладені різні принципи. Кожна з них відображає відповідну область невичерпного буття та людської діяльності і слугує відповідній меті.

Ряд категорій ми вже розглянули (буття, матерія, рух, розвиток, річ, властивість, відношення). З них річ, властивість, відношення заслуговують конкретнішого розгляду саме як категорії, інші ж не універсальні філософські категорії, такі як істина, практика, розглянуті у відповідних розділах.

Найприйнятніші у наш час категорії зазначені нижче (порядок, визначено логікою процесу пізнання, до якої повинна наближатись логіка навчання):

одиничне і загальне;

причина і наслідок;

необхідність і випадковість;

дійсне і можливе;

зміст і форма;

сутність і явище;

система, елемент, структура, функція.

Спочатку необхідно визначити найзагальніші логіко-філософські категорії (річ, властивість, відношення) та деякі пов'язані з ними (незалежність, зв'язок, взаємодія), без чого неможливий подальший розгляд.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.