Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 8. Онтологія, філософські категорії

§1. Річ, властивість, відношення

Поняття річ означає дещо окреме, що існує відносно самостійно, має межі і властивості і знаходиться у взаємодії з іншими речами. Коли ми говоримо про річ, маємо на увазі, що вона є сама по собі (сонце, дім, книга — це речі).

Властивість — це те, що притаманне речі, виявляється у її відношеннях з іншими речами. Найважливішою властивістю, яка і робить річ певною річчю, є якість. Якщо змінюється якість, то річ стає іншою, принципово змінюється. Ступінь вираження якості, її інтенсивність — це кількість, що може бути виміряна, порівняна з величиною, прийнятою за одиницю. Результат вимірювання виражається числом.

Здоров'я — це властивість людини, і не тільки властивість, а й якість (з точки зору медицини) цієї людини. Але виражати здоров'я числом, вимірювати його кількісне значення сучасна медицина ще не спроможна.

Відношення — загальна властивість декількох речей. Якщо ми говоримо про відношення (взаємовідношення) деякої кількості речей, це обов'язково означає, що ці речі відносно самостійні, з одного боку, і взаємопов'язані, з іншого. Тобто, відношення — це єдність зв'язку і незалежності. При цьому, зв'язок розуміють як відповідність змін. Якщо дві речі пов'язані, то це означає, що зміна однієї з них обов'язково викликає відповідні зміни іншої. Незалежність, у свою чергу, означає брак такої відповідності.

Зв'язки можуть бути безпосередніми та опосередкованими. Безпосередній і взаємний зв'язок має назву взаємодії. Будь-яка річ обов'язково пов'язана з іншими (не існує абсолютно відокремлених речей), ці, інші, пов'язані з третіми і т. д. Тому у світі все взаємодіє, все пов'язане з усім. Це положення має назву принципу всезагальності зв'язків. Так, наприклад, спалахи в сонячній хромосфері викликають збільшення кількості інфарктів та інсультів у людей, а також збільшення кількості злочинів і нещасних випадків.

Таким чином, наявність відношення між речами означає, що ці речі незалежні за певною групою властивостей і пов'язані за іншою. Так, любов — це стосунки, в яких беруть участь (у нормі) дві різностатеві особи, яких об'єднує (згідно з давнім трактатом «Гілка персика») потяг розумів, потяг душ і потяг тіл. І ці загальні властивості є обов'язковими для обох, інакше мова повинна йти про кохання без взаємності — неповне і несправжнє.

Неважко помітити, що такі категорії, як річ, властивість і відношення визначаються одна через одну. Однак така необхідність полягає в тому, що це найуживаніші поняття і не існує інших, більш загальних, через які їм можна було б дати визначення.

Слід особливо підкреслити співвідносність цих понять, залежність розгляду об'єкта як речі, властивості чи відношення від конкретних умов, мети розгляду, так би мовити, системи відліку.

Так, хворобу можна розглядати як річ, що має свої властивості — симптоми. З іншого боку, вона є властивістю хворої людини, а при розповсюдженні цього захворювання розглядаємо його як відношення.

Різновидом зв'язків є таке важливе загальнонаукове поняття, як закон — необхідний, істотний і стійкий зв'язок або відношення.

Сукупність властивостей об'єкта, що характеризує його на певний момент (а також тенденції його розвитку), називається станом.

Важливі характеристики стану — визначеність і невизначеність.

Визначеність — відмежування (відокремленість), незалежність і однозначність.

Невизначеність — брак певних меж, залежність і багатозначність (неоднозначність).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити