Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 8. Онтологія, філософські категорії

§4. Необхідне й випадкове

Необхідність, обов'язковість або, навпаки, необов'язковість, випадковість — це найважливіші характеристики причини.

Стародавні люди ототожнювали необхідність з обов'язковим, неминучим природним перебігом подій (рок, лоґос, дао), якому підкоряються навіть боги. Берклі та Юм вважають необхідність та випадковість звичною для людини послідовністю відчуттів. За Кантом, необхідність — природжена апріорна форма розуму. Гегель розуміє і необхідність, і випадковість як ступені розвитку абсолютної ідеї. При цьому необхідність він визначає як єдність можливості і безпосередньої дійсності, а випадковість — як безпосередню єдність можливості й дійсності.

В історії філософії визнання принципу причинності нерідко призводило до заперечення випадковості. Так, ще Демокріт думав, що ми вважаємо подію випадковою тому, що не знаємо її причини, а коли дізнаємося, то побачимо, що ніякої випадковості немає. З іншого боку, індетермінізм заперечує необхідність і все вважає випадковим. Обидва підходи однобокі. Мав рацію Гегель, який підкреслював їх взаємозв'язок: «Необхідне є випадковим, а випадкове — необхідним». Однак не можна не бачити за цим взаємозв'язком їхньої специфіки.

Необхідне — це те, що має внутрішню причину, пов'язану із саморозвитком речі, його не може не бути, воно повинно бути обов'язковим.

Випадкове відбувається в результаті дій зовнішніх, необов'язкових причин, воно може бути і може не бути. Слід пам'ятати, що будь-яке явище біології (наприклад, мутації) або медицини (захворювання і одужання) — це поєднання необхідного і випадкового. Найважливішим є той факт, що не буває абсолютно необхідних (у всіх відношеннях) й абсолютно випадкових подій. Кожна подія у якомусь відношенні необхідна і в якомусь випадкова. Це не означає, що співвідношення необхідності і випадковості завжди рівні. Міру такого співвідношення виражає важливе загальнонаукове поняття ймовірності.

Ймовірне — це міра необхідності і визначається як відносна частота певного наслідку події в дуже великій серії такого роду подій. Так, страхові внески визначаються залежно від частоти смертей для певного віку людей протягом певного часу.

По суті, в медицині ми маємо справу лише з ймовірними процесами. Повна впевненість може бути лише суб'єктивною. Ситуації, як правило, не відтворювані, й перевірити що-небудь можна тільки непрямо. Ймовірність як єдність необхідності і випадковості — це міра їхнього співвідношення при перетворенні можливості в дійсність.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити