Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 8. Онтологія, філософські категорії

§5. Дійсність і можливість

Дійсність — це буття, що є й розвивається, об'єктивно існує на противагу фантазії та вигадці (при синхронному розгляді) й є протилежним можливості (при діахронному розгляді, тобто розгляді у часі).

Можливість — це потенційна дійсність, передумова виникнення явища, що може здійснитися (стати дійсністю), а може й не здійснитися. Таким чином, можливість і дійсність — це два ступеня розвитку явища, його руху від причини до наслідку, виявлення необхідного і випадкового. За ступенем ймовірності здійснення молена виділити реальні, ймовірнісні, формальні можливості й неможливості.

Реальна можливість — це така можливість, для здійснення якої є всі умови й необхідний тільки певний час, щоб вона стала дійсністю (наприклад, схід сонця). Тобто, ймовірність реальної можливості дорівнює одиниці (або 100%), й практично не існує випадкових факторів, що можуть змінити перебіг подій.

Ймовірна можливість — це така можливість, ймовірність якої істотно більше нуля, але менше одиниці. Такою є більшість процесів, в яких випадкові фактори відіграють істотну роль. Як правило, ймовірність таких подій може бути подана у вигляді числа (в частках одиниці або у відсотках, як, наприклад, у випадку страхування життя).

Формальна, або абстрактна можливість — це дуже малоймовірна можливість, здійснення якої не суперечить законам природи, але, насправді, вона ніколи не здійснюється. Наприклад, існує дуже мала вірогідність того, що навколо голови людини внаслідок броунівського руху молекул зовсім або майже повністю не буде повітря. Адже такі випадки ніколи не спостерігалися.

Нарешті, неможливість — це те, що суперечить законам природи, що не може бути ніколи, ні за яких умов, ймовірність чого дорівнює нулю (наприклад, перетворення сонця в поцілунок).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити