Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 8. Онтологія, філософські категорії

§6 Зміст і форма

Виділення цієї пари категорій відбувається при розгляді об'єкта з точки зору відповіді на питання «Що саме існує?» і «Як воно існує?». Категорія змісту виникає ще в античній філософії. Причому, зміст розуміють як першопричину, першоматерію (вода, апейрон, земля, повітря). Поняття форми «морфе» виникає пізніше, ніж такі поняття, як вигляд, образ, зовнішність.

У Платона й Арістотеля форма є внутрішнім визначенням речі, вона активна й утворює речі, як гончар ліпить з глини горщики. Ф. Бекон першим надає перевагу змісту (матерії) над формою здійснення її буття. У Новий час механіцисти зводили все багатство форм до механічної протяжності, просторової форми.

Гегель підкреслює взаємозв'язок і взаємозумовленість форми й змісту: зміст оформлений, а форма змістовна.

Сьогодні під змістом розуміють сукупність усіх внутрішніх процесів, що утворюють об'єкт, єдність його елементів і властивостей у їх взаємодії. Так, зміст організму — всі його внутрішні процеси на всіх рівнях (від субклітинного до органного), а також його поведінка, реакції на зовнішній вплив.

Форма — досить багатозначне поняття. Нараховується понад 10 різних його значень, найважливішими з яких є три: спосіб існування, різновид і зовнішній вигляд, розміри. Можна, наприклад, сказати, що захворювання грипом є формою існування вірусів. Розповсюджене у медицині й інше значення — різновид: легка або тяжка форма захворювання (кавернозна форма туберкульозу тощо). Говорячи про третє значення, мають на увазі квадратну або круглу форму предмета.

Зміст і форма нерозривно пов'язані і водночас відносно самостійні. Один і той же зміст може мати різну форму (людина й дельфін — ссавці, але мало схожі один на одного). Але однакова форма може бути наповнена різним змістом (наприклад, акула й дельфін).

Зараз у науковій мові поняття змісту й форми дедалі частіше замінюються більш конкретними й визначеними поняттями — система, структура, елемент, функція.

Така пара категорій, як сутність та явище, є своєрідною конкретизацією змісту та форми, виділенням головного в змісті та обмеженням багатозначності форми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити