Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 9. Проблема людини у філософії

Навчіться пізнавати людей: пізнання людей... потрібніше, ніж пізнання богів.

Піфагор

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. Свідомість. Душа. Гілозоїзм. Вульгарний матеріалізм. Мова природна. Мова штучна. Структура свідомості. Самосвідомість. Самоповага. Самооцінка. Біологічне. Соціальне. Духовне. Біологізаторство. Соціологізаторство. Спіритуалізм. Мета і сенс життя. Гедонізм. Любов. Смерть. Танатологія. Суїцид. Суїцидологія. Біоетика. Евтаназія. Дистаназія. Ортоназія. Соціалізація. Соціальна роль. Особистість. Мотив. Індивідуальність. Цінності, ідеал. Норма. Утилітаризм. Свобода. Ненасилля. Потреби. Ієрархія потреб. Антронокосмізм. Антропний принцип. Принцип участі.

З давніх часів заклики на кшталт «Людина — мірило всіх речей!» і «Пізнай себе! були, певною мірою, орієнтирами, що визначали діяльність учених. Особливо актуальними вони є для XX ст., коли постулат — всі науки повинні бути науками про людину — став загальновизнаним.

Виникає комплексний підхід до проблеми людини, в межах якого кожна наука розв'язує свої завдання, розглядає людину зі своєї точки зору і притаманними їй методами. При цьому стає зрозумілою необхідність інтеграції усіх зусиль і всього напрацьованого, необхідність, окрім окремо-наукових підходів, мати й загальну теорію, загальні світоглядні й методологічні орієнтири. Це і є однією з функцій філософії, важливість якої в сучасних умовах стає щораз зрозумілішою.

Найважливішими складовими частинами глобальної проблеми людини є уявлення про її походження, структуру і функціонування психіки й свідомості, співвідношення біологічного, соціального та духовного. На передній план поступово виходить традиційна філософська проблема життя і смерті.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити