Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 11. Наукове пізнання

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. Наука. Протонаука. Паранаука. Уявна наука (псевдонаука). Метод. Абстрагування. Аналіз і синтез. Індукція і дедукція. Порівняння. Аналогія. Спостереження. Включене спостереження. Невключене спостереження. Науковий експеримент. Емпіричне моделювання. Наукове поняття. Ідеалізація. Формалізація. Уявний експеримент. Плюралізм. Діалогізм. Мисленнєве моделювання. Наукова проблема. Проблемна ситуація. Уявна проблема. Псевдопроблема. Наукова гіпотеза. Теорія. Наукова теорія. Дедуктивний метод. Аксіоматичний метод. Гіпотетико-дедуктивний метод. Системно-структурний метод. Сходження від абстрактного до конкретного. Історичний метод. Логічний метод. Наукова ідея. Науковий закон. Науковий принцип. Картина світу. Науковий факт.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити