Посібник з філософії

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 13. філософія та медицина

Медицина настільки ж мало може обходитися без загальних істин філософії, наскільки остання — без фактів, що постачаються їй медициною.

Гіппократ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. Кразія і дискразія. Лікарська таємниця. Пріоритет інтересів пацієнта. Інформована згода. Локалістичний принцип. Єтіологізм. Хвороби цивілізації (століття). Екологія. Соціальна екологія. Медична екологія. Етологія. Стрес. Сустрес. Дистрес. Психосоматика. Неогіппократизм. Біоетика.

Тісний взаємозв'язок філософії та медицини існував завжди, принаймні, з часів Гіппократа. Медицина давала філософам масу емпіричного матеріалу, результатів спостережень, ставила перед філософією нові проблеми. В свою чергу, філософія виконувала по відношенню до медицини важливі функції: бути основою світогляду, виробляти засоби пізнання, аналізувати основні поняття.

Медицину і філософію завжди зближали загальний предмет пізнання — людина, а також їхнє спрямування на проблеми життя і смерті. У сучасних умовах застосування нових медичних технологій висуває багато складних проблем, що можуть бути вирішені тільки спільними зусиллями медиків, філософів, юристів та інших фахівців.

Протягом всього XX ст. зростає роль медицини в житті суспільства та інтерес філософів до її методологічних, соціальних та етичних проблем. Сучасна медицина дедалі більше зближується з філософією внаслідок інтегрального характеру самої медичної діяльності, що включає в себе, крім власної діяльності, також пізнавальне та ціннісне ставлення до свого об'єкта. Крім того, на достатньо високому рівні розвитку медицина щодалі більше стає теорією, в ній інтенсивно формується самосвідомість — рефлексія над своїми особливостями, основою, структурою знання, що і є типовими філософськими проблемами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити