РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Лекція 3

 

РЕЛІГІЯ ДЕРЖАВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

3.1 Релігія Близького Сходу

 

У тих країнах і регіонах світу, у тих народів, які у своєму поступальному розвитку перетнули грань первісної общини, притаманні раннє релігійному комплексу вірування, уявлення, обряди й культи з плином часу суттєво відійшли на другий план. А на передній в цих спільнотах вийшли релігійні системи, що їхнім центром став культ могутніх богів. Але й у межах цих систем численні риси й атрибути ранніх релігійних уявлень і вірувань продовжували зберігатися або в ледве трансформованому вигляді, або у формі пережитків.

Релігійна система, що виникла не на пустому місці, а спиралася на фундамент ранніх форм релігійних уявлень і вірувань, була змушена рахуватись з реальністю. Результатом цього було появлення в новій системі декількох рівнів або шарів, які розміщувалися у рамках її ієрархічної системи відповідно до ступеню своєї давності, складності, розповсюдження. В цих умовах, як правило, пережитки ранньорелігійних форм збереглися у вигляді забобонів, які закріпилися на найнижчому, найбільш примітивному рівні.

Це зрозуміло й логічно. Адже простий народ, який завжди складав основну масу віруючих і прихильників тієї чи іншої релігії, вносив у нову релігійну систему свої звичні уявлення, що були закріплені в стійких стереотипах поведінки, норм життя, обрядах, оцінках тощо. Все це, будучи включеним в корпус нової загальної системи, робило її більш стійкою, допомагало вижити й стати панівною в свідомості парафіян. Але саме це й складало той примітивний корпус марновірств (віра в різного роду лісовиків, домових тощо), прийомів магії, екзорцизму (тобто методики вигнання бісів, демонів, злих духів), оберегів, без яких практично не обходилась жодна розвинена релігійна система.

Але головною особливістю розвиненої релігійної системи на відміну від ранніх форм релігій було те, що вона являла собою саме комплекс, організовану й несуперечливу систему з ранніх релігійних вірувань, культів й обрядів, частина з яких могла грати більшу чи меншу роль в цій сумі. В ранніх державних релігіях ми можемо знайти елементи шаманізму, анімізму, магії, мантики, фетишизму тощо. Але ж структуротворчим елементом таких релігій був таки культ могутніх божеств; його інтересам і потребам було підпорядковано все інше.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити