Філософія світ людини - Віталій Табачковський 2003

Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема

Філософська антропологія концентрує свою увагу на інваріантних (у даному разі загальнолюдських), стійких природних, соціокультурних і особистісних якостях людини, взятих у їх суспільно-історичній та культурній плинності, специфічності стосовно певної епохи, далі — на антропологічних межах людського образу в безмежжі буття самовдосконалення. Чільне місце посідають тут питання про свідомість і самосвідомість, без яких неможливо собі уявити людське буття.

Філософсько-антропологічне бачення згаданих питань виходить за межі суто гносеологічного і розглядає його як складову проблеми людської суб’єктивності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити