Філософія світ людини

Ноосфера і «проблема людини»

Феномен ноосфери і глобальні проблеми в їх відношенні до "проблеми людини"

Це наводить на роздуми щодо "проблеми людини". До цього часу начебто поряд стоять дві сукупності проблем: одна з них — це проблема людини, а друга — глобальні проблеми. Створюється враження, що саме по собі здорове ядро людини заплуталося в несприятливих зовнішніх обставинах. Таке враження є наслідком відомого розмежування сутності та існування людини. Інтуїтивно сприймається так, ніби сутність її хороша, позитивна, так би мовити, добротна, погані лише форми існування. Відповідно до цього сутність людини не проблемна, проблеми з'являються на її "периферії" — у сфері існування.

На нашу думку, таке розуміння людини — вже пройдений етап. А проникнення в проблемність людини в своєму розвитку проходить три стадії.

Перша стадія — це усвідомлення того, що людина є основною проблемою, або предметом філософії. Таке усвідомлення набуло вже загального визнання.

Друга стадія — усвідомлення проблемності існування. Воно набуло гостроти в сучасну епоху, коли під загрозу поставлене саме існування, буття людини. Загроза буттю вбачається головним чином у сукупності глобальних проблем, — кризових ситуацій, у які людина потрапила внаслідок нерозумності своєї діяльності.

Третя стадія, яку ми намагаємося позначити, це — розуміння того, що не лише існування, але й сутність людини суперечлива, через що проблема людини і сукупність глобальних проблем — одна й та сама реальність. Глобальні проблеми — це і є розкрита сутність, або проблема людини. Ноосфера є ціле даних проблем. Тому вона — не чергова мрія про гармонійне майбутнє, а вираження минущості й конечності людини в універсумі.

Отже, є три причини, які заважають усвідомити єдність ноосфери, глобальних проблем, проблеми людини.

По-перше, вони виникають у різний час, за різних обставин і з різних джерел: теорія ноосфери на ґрунті загальнонаукового природничого знання; глобальні проблеми — із самої дійсності — історії природи і людства; проблема людини — як з дійсності, так і з філософських міркувань, причому розв'язань її стільки, скільки антропологічних учень.

По-друге, багато кому здається, що ноосфера — то всезагальний напрям розвитку людства, а глобальні проблеми — неприємний, але минущий відтинок його історії, досить їх вирішити — і ми в царині розуму.

По-третє, в теорії ноосфери розум уявляється як позитивний фактор поступу, а в теорії глобальних проблем, у вигляді науки і заснованої на ній діяльності — як негативний.

Але якщо зважити, що розум, котрий витворює ноосферу і котрий породжує утруднення людства, — один і той самий, то протилежність двох оцінок зникає, вони виявляються стадіями еволюції явища, яке спочатку здавалося добром, а потім злом. Разом з тим з'ясовується, що людина — носій розуму, будівник ноосфери і творець глобальних суперечностей: ці суперечності і є маніфестацією людської сутності.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити