Філософія посбіник

Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

 

§ 1. Загальний зміст філософії історії

Сучасне трактування філософії історії

 

Сучасна філософія історії — це самостійна галузь філософського знання, яка присвячена осмисленню історичного розвитку в його основних параметрах:

початок і кінець історії, періодизація історії:

— розчленовування історії на фундаментальні структури (епохи, етапи, періоди, стадії тощо), що дає змогу зобразити її як упорядкований процес,

— виявлення загальної форми протікання історії (лінія, коло, спіраль тощо), яка вказує на характер відносин між минулим, сьогоденням і майбутнім;

спрямованість та зміст історії:

— реалізація визначених принципів, ідей, сутності та цінності в історичному розвитку;

— встановлення головних рушійних сил історії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити