Філософія посбіник

Тема 2. МЕТАФІЗИКА

 

§ 1. Що таке метафізика?

Епістемно-раціональна природа метафізики

 

Але одна риса єднає метафізику з натурфілософією і фізикою. Це претензія на наукову (епістемну) раціональність. Згадаємо ставлення першого метафізика Аристотеля до софійно-містичних побудов його вчителя Платона. Відомий вираз «Платон мені друг, але істина дорожча» відображає ключовий пункт їхніх розходжень. Для Платона істина є алетєйя — відомості, які не кануть в ріку забуття Лету, які освячені вічністю. В розумінні ж Аристотеля істина цілком прийнятна і для сучасної науки. Це відповідність знання відображеній у ньому речі. До того ж перший в історії метафізик Аристотель формулює суто раціональні (формально-логічні) засади істини — несуперечливість, обґрунтованість, перевірюваність.

Метафізика завжди претендувала на науковість. Навіть у релігійних навчальних закладах, де її зазвичай викладали як спекулятивну або умоглядну теологію, вона подавалась як наука про Бога. Відмінність наукоорієнтованої метафізики від інших наук полягає в тому, що вона не має і не може мати досвідної основи. Метафізика — чиста умоглядна наука, яка засобами формальної логіки з одних ідей виводить інші.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити