Філософія посбіник

Тема 3. ДІАЛЕКТИКА

 

§ 2. Класичні «теорії» діалектики, інваріанти їхньої будови

Категорія — «висловлювання», «звинувачення»

Всі ці принципи відбиваються і фіксуються в системі категорій. Категорії-основні найбільш загальні поняття логіки.

Категорія хоча і є поняттям, проте це не поняття формальної логіки, а поняття діалектичної логіки, основними відмінностями якого є розгляд цього поняття в історичному становленні та у взаємозв'язку з усіма іншими діалектичними поняттями, як це продемонстрував Геґель у своїй роботі «Наука логіка». Тобто категорії відображують універсальні форми буття і свідомості. Оскільки всі категорії взаємопов'язані, і постійно розвиваються, а в своєму розвитку вони підкоряються основним законам діалектики, які виражають відношення між категоріями як загальними сторонами і відношеннями речей. Так, наприклад, відношення між змістом та формою, сутністю та явищем, необхідністю та випадковістю є виявом закону єдності і боротьби протилежностей. Звичайно розвиток категорій не можна розглядати через призму лише одного закону. Закон взаємного переходу кількості і якості, закон взаєморефлексії протилежностей та закон заперечення заперечення — всі три закони є одним діалектичним законом як розвитку матеріального світу, так і духовного. Для того, щоб зрозуміти цей закон, необхідно розглянути їх окремо один від одного, пам'ятаючи про їхню цілісність.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити