Філософія посбіник

Тема 3. ДІАЛЕКТИКА

 

§ 2. Класичні «теорії» діалектики, інваріанти їхньої будови

Закон взаємної рефлексії протилежностей

Закон взаємного переходу кількості і якості не розкриває всієї суті процесу розвитку, не відповідає на питання: що є рушійною силою, джерелом розвитку. Цю силу розвитку виражає закон єдності і боротьби протилежностей.

Згідно з цим законом, предмети і явища об'єктивного світу у процесі свого розвитку розвиваються через протиріччя. До того ж, ці протиріччя не створенні ззовні якимось зовнішнім предметом, ці протиріччя не відбуваються між двома різними предметами, вони не є і вигаданими. Така тенденція є в кожному неподільному предметові чи явищі. В «цілому» поступово розвивається протиріччя, боротьба, яка становить внутрішнє джерело розвитку цього явища. Тобто в самому предметі в один і той самий час рушійною силою змін, руху є єдність і боротьба протилежностей.

Проте, розглядаючи речі в спокої, кожну окремо, одну поруч із іншою й одну слідом за іншою, ми не натрапляємо ні на які протиріччя в них. Ми знаходимо тут певні властивості. У межах такого дослідження речей нам достатньо метафізичного способу мислення. Але зовсім інакша справа, коли ми починаємо розглядати речі в їхньому русі, у їхній зміні, у їхньому житті, у їхньому взаємному впливі одна на одну, — в реальному світі. Тут ми відразу натрапляємо на протиріччя. Вже просте механічне переміщення може здійснитися лише тому, що тіло в той самий момент часу перебуває в заданому місці й одночасно — в іншому, що воно перебуває в тому самому місці й не перебуває в ньому. А постійне виникнення й одночасне вирішення цього протиріччя — і є саме рух.

 

Найпростішими прикладами цього закону є у фізиці — магніт, у біології — хробак. Розпилявши магніт на дві рівні половинки, на два полюси, ми одержимо два магніти. Розрізавши хробака на дві частини — два хробаки. Крім того, життя цього хробака (життя в цілому) полягає в тому, що жива істота в кожний момент є тим самим і всетаки іншим. Отже, життя теж існує в самих речах і процесах протиріччя, що безупинно саме себе породжує й себе розв'язує. 1 як тільки це протиріччя припиняється, припиняється й життя, настає смерть. Тобто ці протилежності навіть не можна розділити, розділивши їх, ми знищимо річ, адже розвиток можливий винятково завдяки протиріччю, виникненню активної взаємодії, зіткнення, боротьби проти-лежностей.

Цей закон є основним стрижнем чи ядром у діалектичному методі наукового пізнання. Діалектика дає можливість розглядати стимули розвитку світу у самому світі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити