Філософія посбіник

Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ

 

 

§ 2. Історичні витоки філософування

 

Концепції походження філософії

міфогенна

соціогенна

гносеогенна

Ми додаємо ще одну:

освітогенну

Для розуміння природи філософії та її походження найбільшу значимість мають світоглядні, соціальні й освітні обставини, які були в часи виникнення феномена філософування (прибл. VI ст. до н.е.). Огляд цих обставин розпочнімо зі світогляду. Типи світогляду

міфологічний

релігійний

філософський

естетичний

сайєнтистський

У найелементарнішому розумінні світогляд — це узагальнене усвідомлення людиною зовнішнього світу, себе зі своїм внутрішнім світом, свого місця в навколишній реальності, ставлення до неї і до себе, своїх претензій і намірів та шляхів їхнього здійснення. Світогляд є одночасно світовідчуття, світорозуміння, знання про світ і про себе в ньому, оцінення світу, себе, своїх ставлень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити