Філософія посбіник

Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ

 

§ 1. Практика, її структура і різновиди

Спілкування

 

Процес діяльності людини не може обмежитись виключно її взаємодією з природою. Для підтримання і збереження існування як окремої людини, так і людства загалом органічно необхідним є обмін знаннями, інформацією та продуктами і засобами діяльності. Будучи інтегрованою у суспільство, людина перебуває у багатьох зв'язках з іншими людьми. Це випливає і з нашого повсякденного досвіду, і зі самої структури практики. Навіть розумова праця, особливо діяльність вченого, не лише не є відособленою від інших, а й навпаки, в останні десятиліття все більше стає очевидним таке: те, що визнається як наукове відкриття одного дослідника, насправді є продуктом багаторічної праці десятків, якщо не сотень і тисяч його колег, до того ж у різних частинах світу. Це свідчить про те, що поряд з моральністю важливим виміром практики і водночас її невід'ємною умовою є спілкування.

 

Спілкування, змістом якого є взаємодія різних людей у процесі виробництва, відоме також під назвою «кооперація». Це слово, запозичене з латинської мови, має префікс «ко-», значення якого — «спільність», «з'єднання», і кореневу основу «операція», що означає «дія», «справа». Прикладів кооперації можна навести безліч, і стосуються вони всіх видів дій (див. нижче) і виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити