Філософія посбіник

Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ

 

§ 2. Свобода — фундамент практики

Небезпеки, пов'язані з абсолютизацією праксису

 

Так, волю розуміють як здатність до вибору мети діяльності та внутрішніх умов, необхідних для її здійснення. Натомість сваволя — прийняття того чи іншого рішення без достатнього обґрунтування. Ці два чинники напряму визначають характер практичної діяльності людини, а отже, і характер перетворень нею світу і свого життя.

Як показує досвід останніх століть, орієнтація на вирішальне значення діяльності, зведення її до абсолюту, може мати вкрай негативні наслідки. Насамперед йдеться про необхідність чіткого визначення можливостей і меж перетворення світу людиною, оскільки це питання по-різному розкривають різні філософські течії. Прикметними щодо цього є марксизм і прагматизм.

Стосовно прагматизму, який визначив критерій істини як користь (докладно про це йтиметься у наступному параграфі), першою небезпекою абсолютизації праксису є неможливість, у зв'язку з обмеженою кількістю природних ресурсів, задоволення всіх без винятку потреб усіх без винятку суб'єктів. Це призводить до того, що, наприклад, вирішення таких глобальних проблем, як екологічної, голоду в країнах «третього світу», нестачі питної води тощо, які пропонують окремі інтелектуальні кола Заходу, є цілковито неприйнятними з етичної точки зору, оскільки передбачають передусім скорочення кількості населення в економічно відсталих країнах на користь країн розвинених, так званого «золотого мільярда».

 

Марксизм, як випливає з наведених вище цитат його основоположників, також має тенденцію до абсолютизації праксису. Але, на відміну від прагматизму з його плюралістичністю, релятивістськими і утилітаристичними мотивами, марксизм є філософською доктриною, що претендує на вичерпність та істинність. Це проявилося насамперед у деяких тенденційних, політизованих і вульгаризованих його версіях, одна з яких у формі ленінізму, а протягом кількох десятиліть і сталінізму була панівною на території України. Коло небезпек, пов'язаних з абсолютизацією праксису на марксистській основі, може бути окреслене такими питаннями: панування над природою, революційна перебудова, люди — засоби.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити