Філософія посбіник

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

 

§ 1. Природа як предмет конкретно-наукового і філософського осмислення

Філософія природи, її предмет

 

Філософська наука, яка дає змогу осмислити природу як ціле, як певну сутність і водночас цілком реальний об'єкт, має назву філософія природи, або натурфілософія. Майже в кожному навчальному виданні з філософії, зазначено, що «в історії філософської думки природа була одним із перших об'єктів осмислення».

 

Філософія природи вивчає витоки навколишнього середовища, способи і рівні його існування, що задають відповідні шляхи їхнього пізнання. Важливими питаннями у цій галузі філософського знання є: виникнення життя, походження людини, особливості історичного процесу. У зв'язку зі змінами в навколишньому середовищі, спричиненими практичною діяльністю людини (див. попередню тему «Праксеологія»), до філософії природи входять також питання екологічних проблем і їхнього вирішення. Окремо слід згадати також той факт, що саме філософія природи є основою наукової картини світу, іншими словами — інтеграції і систематизації конкретно-наукових знань про природні явища.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити