Фізика - Чолпан П.П. 2003

Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА

17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

Пропорційні лічильники

Іонізаційна камера працює в режимі струму насичення, тому її чутливість до реєстрації окремих частинок низька. Чутливість значно підвищується, якщо іонізаційна камера працює в режимі газового підсилення. При великих напругах (ділянка СD, рис. 17.2) внаслідок ударної іонізації лавиноподібно збільшується кількість пар iонів і створені спочатку іонізуючою частинкою n 0 пар іонів перетворюються на Кn 0 пар. Зі зростанням напруги між електродами збільшується коефіцієнт газового підсилення К. Спочатку К не залежить від кількості початкових іонів n 0, створених iонізуючою частинкою. При подальшому зростанні напруги и коефіцієнт підсилення починає зменшуватись зі збільшенням n 0. Ділянка газового підсилення, де К не залежить від n 0, використовують у пропорційних лічильниках. Кількість пар n 0, утворених спочатку, а також кількість Кn 0 пропорційні енергії, що витрачена частинкою, яка реєструється, на іонізацію газу в лічильнику. Сила іонізаційного струму також пропорційна енергії. Тому пропорційними лічильниками можна реєструвати не тільки проходження частинки через лічильник, а й оцінювати її енергію.

Процес розряду в пропорційних лічильниках є несамостійним, і він закінчується тоді, коли всі утворені при газовому підсиленні електрони і іони досягають відповідних електродів. Тривалість процесу визначається швидкістю руху повільних йонів і становить звичайно 10-4 c.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити