Фізика - Чолпан П.П. 2003

Частина 1 МЕХАНІКА

Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ

2.9. Доцентрова і відцентрова сили


Нехай тіло А рухається по колу радіуса r. У цьому разі розвиватиметься відцентрова сила

де — одиничний вектор, що збігається за напрямом із силою B.

Відцентрова сила напрямлена протилежно доцентровій силі, що зумовлює викривлення траєкторії рухомого тіла. Доцентрова сила напрямлена до центра кривизни й прикладена до рухомого тіла, відцентрова сила дорівнює доцентровій за значенням, але напрямлена протилежно, тобто від центра кривизни в бік опуклості траєкторії, і прикладена до тіл, що спричинюють викривлення траєкторії рухомого тіла.

Масивна куля, підвішена на мотузок, натягує його в стані спокою з силою, що дорівнює вазі . Якщо ж куля рухатиметься по колу у вертикальній площині, то вона в нижчій точці натягуватиме мотузок із силою, більшою від ваги кулі на значення відцентрової сили:

Якщо кулю позбавити зв’язку, обірвавши мотузок, то вона рухатиметься по інерції вздовж дотичної до кола.

Розглянемо приклад, коли автомобіль рухається по вгнутому і опуклому мостах. Виявляється, що автомобіль тисне на міст із силою, більшою від своєї ваги, коли проїжджає по вгнутому мосту, і меншою від своєї ваги, коли проїжджає по опуклому мосту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити