Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

5. Механіка

5.4. Статика

Статика — розділ механіки, в якому вивчається рівновага тіл під дією сил.

5.4.1. Рівнодійна сила

Рівнодійна сила — це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла.

Рівнодійна сил, прикладених в одній точці й спрямованих по одній прямій в один бік, спрямована в той самий бік, а її модуль дорівнює сумі модулів складових сил.Рівнодійна сил, спрямованих по одній прямій у протилежні боки, спрямована в бік більшої за модулем сили, а її модуль дорівнює різниці модулів складових сил.
Рівнодійна сил, спрямованих під кутом одна до одної (прикладених до тіла), за величиною і напрямом дорівнює діагоналі паралелограма, побудованого на цих силах.

Рівнодійна двох однакових за модулями сил, спрямованих протилежно, дорівнює нулю. Сили зрівноважуються. Тіло перебуває в спокої або рухається прямолінійно рівномірно.

Щоб тіло, яке може рухатися поступально (без обертання), перебувало в рівновазі, необхідно, щоб геометрична сума прикладених до тіла сил (або сума проекцій, прикладених сил на будь-яку координатну вісь) дорівнювала нулю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити