Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

6. Теплота й молекулярна фізика

6.2. Агрегатні стани речовини

Агрегатні стани речовини — це стани однієї й тієї самої речовини, які розрізняються за характером теплового руху частинок (атомів чи молекул) і їх взаємним розміщенням.

За різних фізичних умов одна й та сама речовина може перебувати у твердому, рідкому або газоподібному стані.

Тверде тіло — зберігає свою форму та об’єм.

Тверді тіла відрізняються за своїми механічними властивостями — твердістю, пластичністю, пружністю тощо.

У кристалічних твердих тілах молекули й атоми рухаються навколо певної точки (коливаються) і розміщені в певному порядку. Кристалічні тіла мають певну температуру плавлення.

Аморфні тверді тіла не мають певного порядку розміщення молекул і певної температури плавлення.

З підвищенням температури тверде тіло розм’якшується й переходить у рідкий стан поступово, через відсутність у речовині в аморфному стані періодичності, властивої кристалічним тілам у розміщенні атомів, молекул.

Рідини легко змінюють форму і зберігають наданий об’єм.

Відстань між двома сусідніми молекулами або атомами менша за розміри самих молекул або атомів.

Всім рідинам властива текучість. За певної температури рідини можуть тверднути, кипіти. Рідини мають властивість випаровуватись.

Гази не мають певної форми, власного об’єму, заповнюють весь наданий їм об’єм, легко стискуються завдяки тому, що відстані між частинками набагато більші за розміри частинок. За певних умов гази можуть бути зріджені. Вони не утворюють вільної поверхні.

Плазма — це четвертий стан речовини, який являє собою частково або повністю іонізований газ, одержаний внаслідок сильного нагрівання. У газі однакова кількість позитивно і негативно заряджених частинок — він електрично нейтральний.

Характеризується високою електропровідністю, сильною взаємодією із зовнішнім електричним і магнітним полем, високою температурою. Використовується в газорозрядних джерелах світла, в плазмотронах для зварювання металів тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити