Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

2. Фізичні величини та їх вимірювання

Фізична властивість — це ознака, якою фізичне тіло, речовина або явище відрізняється від іншого тіла, речовини або явища.

Фізична величина — це кількісна характеристика тіла, яка визначає його фізичні властивості.

Виміряти фізичну величину — це означає порівняти її з фіксованим значенням (еталоном) цієї величини, яке взято за одиницю вимірювання.

Вимірювання — це знаходження фізичної величини за допомогою засобу вимірювання.

Засоби вимірювання є двох видів — міри та вимірювальні прилади.

Міра — це прилад, який має відтворювати одне або кілька значень величини (наприклад, лінійка відтворює кілька розмірів об’єму — це міра об’єму. У мензурці значення вимірюваного об’єму встановлюється за поверхнею рідини). Міра має шкалу.

Вимірювальний прилад — це засіб вимірювання, в якому значення фізичної величини визначають за відліковим пристроєм.

Відліковий пристрій — шкала з покажчиком. У різних вимірювальних приладах може бути у вигляді прямої, кола або дуги. Шкала може бути нерухомою з рухомим покажчиком чи рухомою з нерухомим покажчиком, індикатором.

Шкала приладу задає точну міру для порівняння з вимірюваною величиною. Вона являє собою упорядковану сукупність рисок (крапок і штрихів), які відповідають послідовності значень вимірюваної величини.

Покажчик (стрілка або цифровий індикатор) — частина відлікового пристрою, положення якої відносно рисок шкали показує значення вимірюваної величини.

Засоби вимірювання мають свої характеристики.

Основні з них:

✵ призначення (яку величину вимірює);

✵ одиниця вимірювання;

✵ межі вимірювання (початкова — нижня межа і кінцева — верхня межа значення вимірюваної приладом величини);

✵ поділка шкали — проміжок (довжина інтервалу) між двома сусідніми рисками шкали;

✵ ціна поділки шкали — різниця між верхньою (ВМ) і нижньою (НМ) межами або між більшим (Б) і меншим (A) значеннями найближчих оцифрованих рисок шкали, поділена на кількість (n) проміжків (інтервалів) між ними;

✵ похибка приладу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити