Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.21. Вільне падіння тіл

Вільне падіння тіл — це рух, який виконувало б тіло під дією лише сили тяжіння без урахування опору повітря, рух тіла у безповітряному просторі (вакуумі).

Рух тіл при вільному падінні є рівноприскореним. Прискорення вільного падіння однакове для всіх тіл і чисельно дорівнює

При вільному падінні тіл і русі їх вертикально вгору:

Положення тіла в будь-який момент часу визначається за формулою:

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити