Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

5. Механіка

5.2. Динаміка

Динаміка — це розділ механіки, в якому вивчається рух тіл під дією прикладених до них сил.

Інерція — це явище збереження швидкості тіла після того, як на нього перестають діяти інші тіла.

Інерціальна система відліку — це геліоцентрична система відліку, що рухається рівномірно і прямолінійно в просторі.

Будь-яка система відліку, яка рухається рівномірно і прямолінійно відносно деякої інерціальної системи, є теж інерціальною.

В усіх інерціальних системах відліку всі явища природи протікають однаково.

Принцип відносності в класичній механіці

Принцип відносності полягає в тому, що у будь-яких інерційних системах відліку всі фізичні явища (за винятком тяжіння) за однакових умов відбуваються однаково (сформульований Г. Галілеєм у 1636 році й узагальнений А. Ейнштейном).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити