Довідник юного фізика - Гринчук А. В. 2007

2. Фізичні величини та їх вимірювання


2.3. Одиниці фізичних величин

2.3.1. Система СІ

Фізична

величина

Одиниця вимірювання

Позна

чення

одиниці

Визначення одиниць вимірювання

Основні

1

Довжина l, s

Метр

м

Довжина, що проходить світло в вакуумі за проміжок часу, який дорівнює 1/299 792 458 секунди

2

Маса m

Кілограм

кг

Одиниця маси, яка дорівнює масі міжнародного еталона кілограма

3

Час t

Секунда

с

Секунда — 9 192 631 770 періодів випромінювання, що відповідає переходові між двома надтонкими структурами рівнів основного стану атома цезію — 133

4

Сила електричного струму I

Ампер

А

Ампер — сила струму, який, проходячи по кожному з двох нескінченно довгих паралельних провідників, розміщених на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликає силу взаємодії між провідниками в 2·10-7 ньютона на кожний метр довжини

5

Температура T

Кельвін

К

Кельвін — одиниця термодинамічної температури — 1/273,16 частина термодинамічної температури потрійної точки води

6

Сила світла I

Кандела

кд

Кандела — сила світла, що випускається з площі (1/600 000) м2 перерізу певного випромінювача в напрямі, перпендикулярному до перерізу, при температурі тверднення платини і тискові 101 325 Па

Додаткові

1

Плоский кут ф

Радіан

рад

Плоский центральний круг, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює радіусові кола

2

Тілесний кут Q

Стерадіан

ср

Просторовий центральний круг, що спирається на сферичну поверхню, яка дорівнює квадратові радіуса кулі

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити