Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.2. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА. ОПІР МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ. НАДПРОВІДНІСТЬ


Закон Ома для ділянки кола. Сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі U та обернено пропорційна опору провідника R (рис. 16) :


Рис. 16


Опір провідника (R) — це властивість провідника чинити опір струму, який проходить по ньому.

Опір металевого провідника залежить від його розмірів, матеріалу і температури:

де ρ — питомий опір провідника. Це величина, яка чисельно дорівнює опору провідника завдовжки 1 м з поперечним перерізом 1 м2 (рис. 17):


Рис. 17


Одиниця опору встановлена на підставі закону Ома:

Термічний коефіцієнт опору (α) — відносна зміна опору провідника при нагріванні його на один градус.

Для чистих металів

У деяких металів і сплавів за температур Тс, близьких до абсолютного нуля (0,2 ... 23 К), питомий опір дорівнює нулю — надпровідність (рис. 18).Рис. 18


Електропровідність провідника (G) — це величина, обернена опору провідника:

Одиниця електропровідності — сименс (См):

Закон Ома у векторній формі:

де γ — питома електропровідність, величина, обернена питомому опору провідника:

Напруга (спадання напруги):

Під час дії тільки кулонівських сил (А = Ак):

Під час дії тільки сторонніх сил (А = Астор):

- електрорушійна сила (ЕРС).

Під час дії кулонівських і сторонніх сил (А = Акстор):


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити